Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Abdullah
dc.contributor.authorBozkurt, Yavuz
dc.contributor.authorTaşkın, Ercan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:14Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:14Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRrd05ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/583
dc.description.abstractYüzyıllardır süre gelen doğal kaynakların tahribi sonucu ortaya çıkan çevre sorunları günümüzde önlenemez boyutlara ulaşmıştır. Özellikle XX. yüzyılda yaşanan nüfus artışı, düzensiz kentleşme ve sanayileşme gibi etkenler doğal kaynakların sınır tanınmadan tüketilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada, temelinde çevrenin ve doğal kaynakların kullanımında bir denge unsurunun varolmasını öngören çevre yönetiminin etkinliği ve Türkiye özelinde çevre yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ele alınmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe environmental problems, emerging from the destroying of the natural resources for centuries, have been reached unbeareble dimensions. Especially, the rapid increasing of population, urbanization, industralization in XX. century led to the consumption of natural resources unconsciously. In this study, the efficiency of the environmental management requiring the existence of the balance component in using of the natural resources and the problems which have been facing wthin the implication of the enviraonmental management in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectÇevre Yönetimien_us
dc.subjectDoğal Kaynaken_us
dc.subjectÇevre Sorunlarıen_us
dc.titleDoğal kaynakların korunmasında çevre yönetiminin etkinliğien_US
dc.title.alternativeThe efficiency of the environmental management in protection of the natural resoucesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record