Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzel, Ali
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:16Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:16Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpRd05EWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/612
dc.description.abstractAraştırma sahası Kütahya ilinin güneydoğusunda yer alır.1945km2 lik bir alanı kapsa-yıp,Altıntaş ve Aslanapa ilçelerinin tamamını,Kütahya merkeze bağlı 14 köyü ve Dumlupınar ilçesine bağlı 7 köyü içine alır. Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta-dır.Tarım ve hayvancılık genelde babadan kalma klasik yöntemlerle yapılmaktadır.Sadece Altıntaş’ta kısmen modern yöntemler uygulanmaktadır.Hayvancılığın yöre ekonomisinde önemli bir yer tutmasının and sebebi doğal çevre şartlarıdır. Yörede hayvancılık faaliyetlerinin en önemli kısmını koyun ağırlıklı küçükbaş hayvancılık oluşturmaktadır.Havzada 100 nüfusa 443 hayvan düşmektedir.Yöre hayvancılığı genel olarak mera hayvancılığına dayan-maktadır.Havza içerisinde bütün yerleşim birimlerinde hayvancılık faaliyeti sürdürülmektedir.en_US
dc.description.abstractResearch area is on the south east of Kütahya City. It covers a1945 km2 field; precisely, the whole of Altıntaş and Aslanapa town fourteen villages belonging to Dumlupınar Town. Most of Kütahya people live on agriculture and stock raising and it is generally done using the traditional methods.Only in Altıntaş, modern methods are partly used. The reason why stock raising has an important place in the economic structure of the region is the environmental conditions of the nature. Mostly, sheep are raised in the region. İn the plain, one hundred people have approximately 443 animals stock raising is generally done as pasture agriculture. İn each settlement place in the basın, stock rasing continues.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectHayvancılıken_US
dc.subjectHavzaen_US
dc.subjectYaylaen_US
dc.subjectMeraen_US
dc.subjectStock Raisingen_US
dc.subjectPlainen_US
dc.subjectHigh Plateauen_US
dc.subjectPastureen_US
dc.titleKütahya'nın Güneydoğusunda hayvancılıken_US
dc.title.alternativeStock raising in the southeast of Kütahyaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage164en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record