Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBehdioğlu, Sema
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:17Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:17Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1302-9703
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprd016TT0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/619
dc.description.abstractDünyadaki iktisadi birleşme hareketlerinin başında Avrupa Birliği gelir. Avrupa Birliği aynı zamanda Batı Avrupa'nın birleştirilmesi yolunda atılan önemli adımlardan biridir. Bu çalışmada Çok Boyutlu Ölçekleme çözümlemesi yapılarak Avrupa Birliği'ne üye olan ve üyelik için başvuran ülkelerin, grafiksel gösterim olan haritalar üzerinde noktalarla belirlenen konumları anlamlandırılacaktır.en_US
dc.description.abstractEuropean Union comes at the beginning of movements on economics integration in the world. On the other hand European Union is one of the important efforts steps to unite the Western European Countries. In this study, the countries -which are the members and have already applied for European Union after accomplished Multidimensional Scaling Analysis- will be made apprehensible on maps that represent a graphical display.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectÇok Boyutlu Ölçeklemeen_US
dc.subjectGrafiksel gösterimleren_US
dc.subjectEuropen Unionen_US
dc.subjectMultidimensional Scaling Analysisen_US
dc.subjectGraphical displaysen_US
dc.titleAB'ne Üye ve Üyelik İçin Başvuran Ülkelerin Haritalar Üzerinde Çok Boyutlu Ölçekleme Çözümlemesi ile Konumlandırılması ve Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeLocation Marked on the Maps by the Multidimensional Scaling Analysis and Comparison of Countries Which are the Members and Have Already Applied for European Unionen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record