Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, B.
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:20Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:20Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1302-3055
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRRMk1qYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/645
dc.description.abstractBu çalışma çimento klinkerinin ana oksit -bileşenlerinin analizinde klasik kimyasal yöntemlerle, toz ve cam örnek hazırlama metotlarına göre hazırlanmış örneklerin XRF analizlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Klinker örnekleri önce klasik kimyasal yöntemlerle analiz edilmiş ve daha sonra aynı örnekler toz ve cam tablet (flux) metotlarıyla hazırlanarak XRF'de analiz edilmiş ve bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Klasik kimyasal yöntemle bulunan sonuçlarla örnek hazırlamada oluşan hataların kabul edilebilir sınırlar içinde olması nedeniyle XRF teknikleriyle bulunan sonuçların tekrarlanabilirlik açısından benzer değerler verdiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to compare the results of chemical analysis done by XRF method with the result of chemical analyses done by traditional method for the samples of cement clinker. Initially, the sample of clinker were being chemically analyzed in accordance with traditional methot. Secondly, the same samples were being prepared both powder and glass specimen and analyzed by XRF method. Later on the each resuls of the latter are being comparedto the results of former one separately. İt is concluded that the results of both analysis done by XRF method are about the same as the results of the analyses done by the traditional method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectTraditional Chemical Analysisen_US
dc.subjectClinkeren_US
dc.subjectPowder and Glass Specimenen_US
dc.subjectXRFen_US
dc.subjectKlasik Kimyasal Analizen_US
dc.subjectKlinkeren_US
dc.subjectToz ve Cam Tableten_US
dc.titleÇimento Klinkerinin Ana Oksit Bileşenlerinin Xrf ile Saptanmasında Toz ve Cam Yöntemlerinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe Comparative Methods Powder and Glass Done By Xrf Determine of Main Oxide Components in Cement Clinkeren_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage163en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record