Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKılıçoğlu, Alev
dc.contributor.authorGülcan, Erim
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:25Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:25Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-6631
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RReU9ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/696
dc.description.abstractTüm dünyada diyabet hastalarının sayısı giderek artmaktadır. Çalışmalar diyabet hastalarında psikiyatrik bozuklukların normal populasyona göre daha sık olduğunu ve depresyonun bu hastalıkta normal populasyona göre iki kat fazla görüldüğünü göstermektedir. Diyabet sosyal sonuçları olan, kronik, uzun süreli komplikasyonları olan ve yeti yitimine yol açan bir hastalıktır ve bu durum depresyon gelişimi açısından önemlidir. Ancak ortaya çıkan hormonal değişimlerin bu sosyal etkiler dışında beyne olan etkileri de depresyon gelişimine katkıda bulunuyor ola-bilir. Bu gözden geçirme çalışmasında bazı yayınlarda diyabette ve depresyonda benzer şekilde arttığı gösterilen kortizol hormonunun beyne olan etkileri ve iki hastalık açısından karşılıklı etiyolojik önemi değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe number of diabetes patients is increasing in all over the world. It is shown that psychiatric diseases are more common in diabetes patients than in normal population. Depression is also seen two folds in these patients when compared to normal population. Diabetes is a disease with social consequences, chronic complications and disabilities and these factors are important in depression occurrence. But apart from these social consequences, hormonal changes which occur with the disease process can also have some influences on development of depression. In this review, we evaluated the mutual etiological importance of cortisol hormone which was shown to increase similarly in both depression and diabetes in some of the articles and its effects on brain.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectDepresyonen_us
dc.subjectDiyabeten_us
dc.subjectKortizolen_us
dc.titleDiyabet-depresyon etkileşiminde kortizolün etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of cortisol in the interaction between diabetes and depressionen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAnadolu Psikiyatri Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage297en_US
dc.identifier.endpage301en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record