Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSevim, Şerafettin
dc.contributor.authorAkkoç, Soner
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:25Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:25Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-9703
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmprNE9EQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/702
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 'nda düşük fiyat etkisini test etmektir. Düşük fiyat etkisi, menkul kıymet piyasalarında yatırımcıların sadece düşük fiyatlı hisse senetlerine yatırım yaparak piyasanın üzerinde bir getiri elde edilebileceğini açıklamaktadır. Bu etkiyi test etmek için Ocak 1997 - Aralık 1999 ve Ocak 2002 - Aralık 2004 tarihleri arasında İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin aylık fiyatları ve getirilen veri seti olarak kullanılmıştır. Düşük fiyat etkisini test etmek amacıyla hisse senetlerinden fiyatlarına göre 10 ayrı portföy oluşturulmuş ve anormal getirilen Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli'ne göre ölçülmüştür. Elde edilen bulgulara göre İMKB'de düşük fiyat etkisinin olmadığı aksine yüksek fiyatlı hisse senetlerinin yatırımcılarına piyasanın üzerinde bir getiri sağladığı görülmüştür. Bu çalışma, İMKB'de yüksek fiyat etkisinin varlığı yönünde güçlü bulgular ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to test the low price effect in Istanbul Stock Exchange. Low price effect explains us that investors can make high profit by investing only in low price stocks. To test this effect, the montly price and return of stocks which were proccessed on Istanbul Stock Exchange - from January 1997 to December 1999 and from January 2002 to December 2004 - were used as a data set. In order to test low price effect, 10 seperate portfolio were formed accourding to their stock prices, and abnormal returns of portfolio were evaluated accourding to Capital Asset Pricing Model. Findings reveal that there is not a low price effect in Istanbul Stock Exchange; on the contrary, their investors have earned higher profits from the high price stocks than the market return. This study shows strong findings on the existence of high price effect in Istanbul Stock Exchange.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüşük Fiyat Etkisien_US
dc.subjectEtkin Piyasalar Hipotezien_US
dc.subjectIMKBen_US
dc.subjectLow Price Effecten_US
dc.subjectEfficient Markets Hypothesisen_US
dc.subjectIstanbul Stock Exchangeen_US
dc.titleSermaye Piyasalarında Düşük Fiyat Etkisi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeLow Price Effect in Capital Markets and its Application to İstanbul Stock Exchangeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage147en_US
dc.identifier.endpage160en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record