Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaş, Halil İbrahim
dc.contributor.authorÖzel, Ali
dc.contributor.authorDemirci, Ali
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:27Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:27Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpNNU1EVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/715
dc.description.abstractTeknolojik gelişmeler 21. yüzyılın ilk çeyreğinin yaşandığı şu günlerde hayatın tüm alanlarında olduğu gibi eğitimde de çok büyük değişim ve yenilikler meydana getirmektedir. Özellikle bilgisayar ve İnternet merkezli olarak gelişen teknolojiler öğretimin çok daha verimli ve farklı yöntemlerle işlenmesine olanak tanımaktadır. Bu çalışmada günümüz coğrafya derslerinde hangi teknolojilerin ön plana çıkmakta olduğunun tespiti yapıldıktan sonra hali hazırda bilgisayar ve İnterneti kullanan coğrafya öğretmenlerinin teknolojiye bakış açıları ve teknolojiden ne düzeyde yararlandıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak anket kullanılmıştır. Anket coğrafya eğitimi Yahoo gruba üye olan coğrafya öğretmenlerine e-posta yolu ile gönderilmiştir. Ankete Yahoo gruba üye olduğu düşünülen iki bin öğretmenin yaklaşık %5’i cevap vermiştir. Anket sonuçlarına göre öğretmenlerin teknolojinin öğretim açısından ne denli önemli olduğunu kavramış oldukları görülmekle beraber, günümüzdeki gelmiş olduğu seviye ile teknolojik çeşitliliği tam olarak sınıflarına yansıtamadıkları ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractDevelopments in technology have brought new changes and innovations in education as well as in other aspects of life within the first quarter of the 21st century. Computer-based technologies, in particular, allow courses to be taught more effectively with different variety of methods. The purpose of this study is to find out what computer-based technologies have been used by geography teachers and understand teachers’ viewpoints on the subject. In addition, the study aims to what extend teachers have been benefiting from computer-based technology. Finally, it is expected to determine which technologies have been gaining importance in today’s geography lessons. In this study a survey was conducted via E-mail for selected geography teachers who are the members of the geography education Yahoo Group. Approximately five percent of the teachers out of nearly two thousands responded for the questionnaire. The survey results revealed that teachers have difficulties to transfer different technologies into their classrooms although they seemed to have understood the importance of computer-based technology in education.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectTeknolojien_us
dc.subjectCoğrafya Eğitimien_us
dc.subjectCoğrafya Öğretmenlerien_us
dc.subjectOrtaöğretimen_us
dc.titleCoğrafya öğretmenlerinin teknolojiye bakış açıları ve teknolojiden yararlanma seviyelerien_US
dc.title.alternativeGeography teachers’ perspectives on technology and the level of utilization of technologyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record