Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYurdakul, Müberra
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:28Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpnNE16VTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/721
dc.description.abstractGünümüzde artan rekabet kosulları, isletme ile müsteri arasında uzun süreli bir iliskiyi zorunlu kılmıstır. Pazarlama literatüründe “iliskisel pazarlama” olarak adlandırılan bu iliski, sunulan kaliteli hizmetlerle sağlam temeller üzerine oturtulmaktadır. İliskisel pazarlamanın temel ilkesi, müsteri sadakati yaratmaktır. Bu çalısmada müsteri sadakatinin bilesenleri, müsteri sadakat modelleri ve müsteri sadakat programları ele alınmıstır.en_US
dc.description.abstractIncreased competition in today’s business environment has forced companies to establish long-term relationships with custumers in marketing literature, this relationship is conceptralised as “Relationship Marketing” which is situated on strong foundations of offering high service quality. The basic principle of relationship marketing is to create customer’s loyalty. In this study, the comporents customer’s loyalty, its models and programsa re presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectİlişkisel Pazarlamaen_US
dc.subjectMüşteri Sadakatien_US
dc.subjectMüşteri Sadakat Modellerien_US
dc.subjectMüşteri Sadakat Programlarıen_US
dc.subjectRelationship Marketingen_US
dc.subjectCustomer Loyaltyen_US
dc.subjectModels Of Customer’s Loyalty and Customer Loyalty Programsen_US
dc.titleİlişkisel Pazarlama Anlayışında Müşteri Sadakati Olgusunun Ayrıntılı Bir Şekilde Analizien_US
dc.title.alternativeA Detailed Analysis of the Custer's Loyalty Concepts in Reliationship Marketingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage268en_US
dc.identifier.endpage287en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record