Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAli Demirci
dc.contributor.authorHalil İbrahim Taş
dc.contributor.authorAli Özel
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:29Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:29Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1303-2429
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RrMU1URXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/733
dc.description.abstractGünümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler hayatın tüm alanlarında olduğu gibi coğrafya öğretiminde de dünya genelinde büyük değişimlere sebeb olmaktadır. Aktif öğrenme ortamının oluşmasına sağladığı katkılardan ötürü, bilgisayar ve İnternet günümüzde coğrafya derslerinde en yaygın olarak kullanılan teknolojileri oluşturmaktadır. Bu teknolojiler pek çok ülkede coğrafya derslerinde yaygın olarak kullanılırken Türkiye’de bu konuda henüz önemli bir gelişme katedilememiştir. Bu çalışma, Türkiye’de coğrafya derslerinin işlendiği sınıflardaki teknolojilerin ne olduğu ve bunların ne sıklıkta kullanıldıkları konusunda bir fikir edinmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada 36 ayrı okulda görev yapan 46 coğrafya öğretmeni üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma sonucunda coğrafya dersleri işlenilen sınıfların teknolojik donanım açısından yeterli düzeyin altında oldukları görülmüştür. Ankete katılan öğretmenlerin coğrafya derslerini işledikleri sınıfların % 48’inde bilgisayar, % 35’inde LCD projektör ve % 26’sında ise İnternet bağlantısı vardır. Ancak öğretmenlerden sadece % 7’si bilgisayarı, % 2’si ise LCD projektörü her derste kullandığını belirtmiştir. İnterneti her derste kullanan öğretmen ise yoktur. Çalışmada ayrıca sınıflarda bilgisayar, LCD projektör ve İnternet bağlantısı olma durumu ve bunların coğrafya derslerinde kullanılma sıklıkları açısından özel okulların devlet okullarına göre daha iyi durumda oldukları görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe rapid developments of technology have been causing enormous changes in geographic education as well as in every aspect of life throughout the world today. The most widely used technologies at geography lessons today are computer and Internet because of their contributions to creating an active learning environment. While these technologies have been widely used in geography lessons in many countries, the steps taken in the same way are not satisfactory in Turkey. The aim of this study is to find out which technologies are exist and at what frequency they are used at geography lessons in Turkey. In the study a survey was conducted on 46 geography teachers from 36 high schools. The results revealed that the technological basis in the classrooms where geography lessons are instructed was insufficient. Of the classrooms where teachers used for their geography lessons, 48 % included computer, 35 % included LCD projector, and 26 % had Internet connection. Of the 46 geography teachers however, only 7 % used computer and 2 % used LCD projector in every lesson. None of the teachers used the Internet in every lesson. The results of the survey also indicated that private schools are better than public schools in terms of computer, LCD projector, Internet, and their use of frequencies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.titleTürkiye'de Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Teknoloji Kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe Use of Technology at Secondary School Geography Lessons in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMARMARA COĞRAFYA DERGİSİen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage54en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record