Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzler, Hayrettin
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:30Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RNek56VTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/738
dc.description.abstractNeo-klasik ekonomi paradigmasından işlevsel ve kurumsal paradigmalara yönelen yaklaşımlar örgütsel ve kolektif amaçları gerçekleştirmede ne piyasa ne hiyerarşi modellerinin tek başına başarılı olamayacağını vurgulamaktadırlar. Networks (ağ) modelleri, sosyal, entelektüel ve insan sermayesi gibi yeni boyutlar günümüz yönetim, siyaset ve ekonomi literatüründe daha sık tartışılır olmaya başlamıştır. Bu trende uygun olarak, bu makale sosyal ve entelektüel sermayenin yönetimine daha bütüncül bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca hiyerarşi, piyasa ve cemaat (community) gibi etkileşim türlerinin, sosyal sermaye yaklaşımı ile ilişkilendirildiğinde örgütlerde bilgi paylaşımının daha etkin bir biçimde gerçekleştirilebileceği vurgulanmaktadır. Makale sonuç olarak bu etkileşim modellerinin her birinin ayrı ayrı avantaj ve dezavantajları olduğuna işaret etmekte ve hiç birinin ötekinden daha üstün olmadığı yargısına varmaktadır. Önemli olan bu modellerin sosyal ve entelektüel sermayenin yönetimien_US
dc.description.abstractThe shift from neo-classical economic paradigm to more transactional and institutional approaches is based on the arguments which assert that markets as well as hierarchies are fallible and insufficient to solely achieve organizational and/or collective goals. The new dimensions - network models, social, intellectual and human capital- have been included in contemporary management, political and economic literature. In line with this movement, this paper is concerned with a more holistic approach to manage social and intellectual capital; and argues in favor of linking hierarchy, market, and community relations with social capital approach to improve information sharing in oganizations. The paper concludes these models of interactions have individual pros and cons, and none of them has any superiority over others. Nevertheless, each of these models have comparative advantages in terms of managing social and intellectual capitalen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectCemaaten_us
dc.subjectHiyerarşien_us
dc.subjectPiyasaen_us
dc.subjectEntelektüel Sermayeen_us
dc.subjectSosyal Sermayeen_us
dc.subjectÖrgütsel Amaçlaren_us
dc.titleA three- dimensional aproach to managing social and intellectual capitalen_US
dc.title.alternativeSosyal ve entellektüel sermaye yöntemine üç boyutlu bir yaklaşımen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÖnerien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage201en_US
dc.identifier.endpage207en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record