Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSefa Sekin
dc.contributor.authorAli Özel
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:30Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1303-2429
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RrMU1EVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/744
dc.description.abstractTürkiye ve Bulgaristan’ın ilköğretim 5.6.7.8. sınıf düzeyindeki okullarında okutulan coğrafya dersi programlarının incelenmesi çalışmamızın konu sunu oluşturmaktadır. Komşumuz Bulgaristan’ın ilköğretim düzeyindeki coğrafya dersi programlarının içeriğini ortaya koymak ve ülkemizde uygulanan programlarla karşılaştırmasını yapmak bu çalışmanın temel amacıdır. Türkiye ve Bulgaristan’ın İlköğretim düzeyindeki (5.6.7.8.sınıflar) coğrafya dersi programlarının karşılaştırılması ele alınmamış bir çalışmadır. AB ye aday ülkemiz ile AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanan ve 2007 de AB’ye katılması beklenen Bulgaristan’ın ilköğretim düzeyindeki (5.6.7.8.sınıflar) coğrafya dersi programlarını karşılaştırmak, benzerlikleri ve farklılıkları belirlemek amacıyla ünite başlıkları ve içerikleri ele alındı. İki ülkenin aynı düzeydeki sınıflarda uyguladığı programlar tablo halinde sunuldu.en_US
dc.description.abstractThis text constitutes the subject of our study about examining geography lesson programmers that instructed at primary education level (5,6,7,8) in Turkey and Bulgaria. Main purpose of this study is exposing the contents of geography lesson programmers at primary education level in our neighbor Bulgaria and compare it with the programmers which are being practiced in our country. Comparing the programmers of geography lessons at primary education level (5, 6.7.8.) is a study that is not taken up before. Subject tittles and contents are taken up, to compare the programmers of geography lessons at primary education level (5,6,7,8) in our country (which is candidate to EU )and Bulgaria( that deserved the free circulation and expecting to join EU in 2007), and to determine the similarities and differences between them. The programmers that practiced at the same level in both two countries are presented with in tablesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.titleTürkiye ve Bulgaristan'da İlköğretim Düzeyindeki Okullarda Uygulanan Coğrafya Ders Programlarıen_US
dc.title.alternativeGeography Curriculum Used in Primary Schools in Turkey and Bulgariaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMARMARA COĞRAFYA DERGİSİen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage221en_US
dc.identifier.endpage232en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record