Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Ali
dc.contributor.authorGürü, Metin
dc.contributor.authorAltıparmak, Duran
dc.contributor.authorKunt, Mehmet Akif
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:31Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:31Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-0900
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpBek5qZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/750
dc.description.abstractFosil kökenli yakıtların çevreye verdikleri zararların yanı sıra son zamanlarda fiyatlarında meydana gelen artışlar, bu yakıtların yerini alabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini daha da artırmıştır. Bunlardan bir tanesi olan biyodizel, bitkisel veya hayvansal yağlardan üretilen, çevreye karşı daha duyarlı ve yenilenebilir özeliğe sahip alternatif dizel yakıtıdır. Yapılan bu çalışmada kağıt fabrikalarında proses esnasında yan ürün olarak ortaya çıkan tall yağından biyodizel üretimi ve üretilen biyodizelin dizel yakıtı ile %80 oranındaki karışımının (B80) motor performans ve emisyon değerlerine olan etkileri tek silindirli direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda tam yük şartlarında test edilmiştir. B80 yakıtının tork ve güç değerlerinde dizel yakıtı değerlerine göre önemli bir değişim görülmezken, ısıl değer farkından dolayı özgül yakıt tüketiminde %8,55’e kadar varan artışlar olmuştur. CO ve is emisyonlarında sırasıyla %13 ve %30’a varan oranlarda azalmaların olduğu tespit edilmiştir. NOx emisyonları yapılan bütün ölçümlerde dizel yakıtı değerinden daha yüksek ölçülmüştür.en_US
dc.description.abstractImportance of renewable energy resource is rised because increasing in price of fossil based fuels and harmful emissions after using them. Biodiesel as an alternative diesel fuel is generally produced from animal or vegetable oils and it is also environment friendly fuel. In this study, biodiesel was produced from tall-oil which is the residual of paper plant and effects of the mixture of biodiesel with 80 % diesel fuel on a diesel engine performance and emission. Comparing with normal diesel fuel performance, no considerable changes were observed for the engine power output and torque, but specific fuel consumption was increased up to 8.55 % with the fuel mixture, because of calorific value of the mixture. But, CO and smoke values were determined to reduce by 13% and 30% respectively. NOx emission of the mixture was measured sligthly higher than that normal diesel fuels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBiyodizelen_US
dc.subjectEsterleşmeen_US
dc.subjectDizel Yakıtı
dc.subjectTall Yağı
dc.subjectBiodieselen_US
dc.subjectEsterificationen_US
dc.subjectDiesel Fuelen_US
dc.subjectTall Oilen_US
dc.titleTall yağı biyodizeli üretimi ve B80 oranının dizel yakıtı olarak kullanımıen_US
dc.title.alternativeProduction of tall oil biodiesel and use of B80 as diesel fuelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPoliteknik Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage391en_US
dc.identifier.endpage394en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record