Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHafızoğlu, Harzemşah
dc.contributor.authorÖzalp, Murat
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:31Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:31Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-0943
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJeE1qZ3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/751
dc.description.abstractSarıçam (Pinus sylvestris L.), karaçam (Pinus nigra L.) ve kızılçam (Pinus brutia L.) türlerinden su soğutma kulesinin dönüş suyuna yerleştirilmek üzere odun örnekleri hazırlanmıştır. Su soğutma kulesinin dönüş suyuna bırakılan emprenyesiz odun örneklerinde 3’er aylık periyotlarda sıcak ve soğuk su, %1’lik sodyum hidroksit, alkol-benzen ve etil alkol çözünürlüğü değerleri tespit edilmiştir. Emprenyesiz örneklerde renk değişimi, koku ve yüzeysel yumuşamanın meydana geldiği görülmüştür. Kimyasal çözünürlük değerlerinde ise önemli değişimlerin olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractScotch pine (Pinus sylvestris L.), Austrian black pine (Pinus nigra L.) and Cyprus pine (Pinus brutia L.) specimens were prepared and settled to water return system on water cooling tower. For every 3 months period’s specimens were tested solubility of hot and could water, 1% NaOH, alcohol-benzene and ethyl alcohol values were determined. For the control specimens significant color change, odour and surface softening was observed. For chemical analysis, all the solubility values were changed significantly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectSarıçamen_US
dc.subjectKaraçam
dc.subjectKızılçamen_US
dc.subjectSu Soğutma Kulelerien_US
dc.subjectÇözünmeen_US
dc.subjectScotch Pineen_US
dc.subjectAustrian Black Pineen_US
dc.subjectCyprus Pineen_US
dc.subjectWater Cooling Towersen_US
dc.subjectDissolvingen_US
dc.titleSu soğutma kulelerinde kullanılan emprenyesiz bazı çam türlerinin çözünürlük değerlerinde meydana gelen değişimin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of changes in solubility values of some non impregnated pine species used in water cooling towersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage25en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record