Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSerdar Toker
dc.contributor.authorVolkan Kılınçoğlu
dc.contributor.authorElif Aksakallı
dc.contributor.authorErim Gülcan
dc.contributor.authorKorhan Özkan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:33Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:33Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1017-995X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RBd09UZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/765
dc.description.abstractAmaç: Tenisçi dirseği tedavisinde antienflamatuvar ilaç tedavisinin tek başına ve lokal kortikosteroid ve anestezik karışımı enjeksiyonla birlikte kullanılmasının erken dönemdeki etkinliği karşılaştırıldı. Çalışma planı: Çalışmaya, lateral epikondilit tanısı konan 21 hasta (12 erkek, 9 kadın; ort. yaş 45; dağılım 19-72) alındı. Rastgele seçimle 10 hastaya (grup 1) sadece oral antienflamatuvar ilaç ve topikal antienflamatuvar ilaç tedavisi, 11 hastaya (grup 2) ise, buna ek olarak, bir kez lokal kortikosteroid ve lokal anestezik ilaç enjeksiyonu uygulandı. Hastalar tedavi öncesinde ve tedaviden bir ay sonra ağrı skorlaması (0-10 puan) ve klinik muayene ile değerlendirildi. Sonuçlar: Grup 1’de dört hastada (%40), grup 2’de 10 hastada (%90.9) ağrı yakınması tam veya tama yakın derecede düzeldi ve fonksiyon kısıtlılığı kalmadı. Fizik muayenede, grup 1’de iki hasta (%20), grup 2’de sekiz hasta (%72.7) lateral epikondil üzerine bastırmakla ve el bileği dorsifleksiyonu ile ağrısızdı. Tedavi öncesine göre iki grupta da ağrı skorlarında anlamlı derecede düşüş sağlandı (p=0.026 ve p=0.003); ancak, grup 2’de uygulanan tedavinin etkinliği anlamlı derecede daha fazlaydı (p=0.036). Çıkarımlar: Çalışmamızda uygulanan kombinasyon tedavisi kısa dönemde büyük yarar sağlasa da, bu etkinin geçici olabileceği ve steroidlerin tendonlar üzerindeki yan etkilerinin de dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractObjectives: We compared the short-term results of antiinflammatory drugs alone or in combination with local injection of a corticosteroid and anesthetic mixture in the treatment of tennis elbow. Methods: The study included 21 patients (12 males, 9 females; mean age 45 years; range 19 to 72 years) with tennis elbow. The patients were randomized to oral and topical anti-inflammatory drugs alone (group 1, n=10) or combined with a single local injection of a corticosteroid and anesthetic mixture (group 2, n=11). The patients were evaluated with a pain score (0 to 10 points) and clinical examination before and one month after treatment. Results: Complete or near-complete relief of pain and unlimited function were obtained in four patients (40%) in group 1, and in 10 patients (90.9%) in group 2. On physical examination, two patients (20%) in group 1 and eight patients (72.7%) in group 2 were pain-free upon pressure on the lateral epicondyle or dorsiflexion of the wrist. Pain scores differed significantly in both groups after treatment (p=0.026 and p=0.003, respectively); however, combination treatment was associated with a significantly higher efficacy (p=0.036). Conclusion: It was concluded that significantly enhanced efficacy of the combination treatment used in this study might be limited to the short-term and that adverse effects of steroids on the tendons should be taken into consideration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleTenisçi dirseği tedavisinde antienflamatuvar ilaç tedavisinin tek başına ve kortikosteroid ve anestezik karışımı enjeksiyonla birlikte kullanılmasının kısa dönem sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeShort-term results of treatment of tennis elbow with anti-inflammatory drugs alone or in combination with local injection of a corticosteroid and anesthetic mixtureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalActa Orthopaedica et Traumatologica Turcicaen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage184en_US
dc.identifier.endpage187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record