Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAli Fuat Arıcı
dc.contributor.authorSuat Ungan
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:34Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:34Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RNd01EVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/770
dc.description.abstractİlköğretim, yazma eğitiminin temelinin atıldığı dönemdir. Öğrenciler, birinci sınıftan başlayarak yazma çalışmalarına yönlendirilir. İkinci-üçüncü sınıflarda yazma çalışmaları genişletilerek sürdürülür. Dördüncü ve beşinci sınıflarda bir-iki paragraflık yazılar yazdırılır. İkinci kademede ise plan ve tür fikri verilip yazma konuları da genişletilerek bu eğitime devam edilir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatımda yaptıkları yanlışları incelemektir. Bu amaçla, Kütahya ili merkez ilçedeki üç okulda öğrenim gören 193 öğrenciye Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği kullanılarak yazılı anlatım uygulama çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, öğrencilerin daha çok imla, kelime ve noktalama yanlışı yaptığı ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeyin de yazılı anlatım konusunda önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Çalışma bulguları ışığında öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için neler yapılabileceği üzerine yorumlar yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractElementary education is the base of writing education. Starting from primary grades, students are directed to writing. Also those writing studies are extended through the 2nd and 3th grades. In 4th and 5th grades students are expected to write one or two paragraphs. This education continues in the secondary school by providing the students with the opinions about genres and planning and extending writing topics. The purpose of this study was to examine the mistakes that secondary school students make when writing. In this regard, 193 students who attended three schools in the centre of Kütahya are wanted to write using Writing Evaluation Scale. The results of the study indicated that students mostly made spelling, vocabulary, and punctuation mistakes. Furthermore, the findings also revealed that gender and socio-economic status had a significant effect on writing. In the light of study findings, what can be done to enhance students’ writing skills are discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleİlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn Evaluation of Secondary School Students' Writing Mistakes with Respect to Some Pointsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage317en_US
dc.identifier.endpage327en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record