Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBoz, Ahmet
dc.contributor.authorMuhammed, Pulat
dc.date.accessioned2019-12-26T14:05:22Z
dc.date.available2019-12-26T14:05:22Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/7888
dc.description.abstractBu tez altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmada kullanılan kesir mertebeli diferansiyel denklemler, Caputo anlamında kesirli türev, B-Spline fonksiyonlar, kollokasyon yöntemi, galerkin yöntemi, hata normları ve bazı temel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde (Esen ve Taşbozan, 2015) makalesindeki sonlu elemanlar Kübik B-Spline kollokasyon yöntemiyle Burgers denkleminin nümerik çözümü incelenmiş. Üçüncü bölümde (Esen ve Taşbozan, 2017) makalesindeki sonlu elemanlar Kuadratik B-Spline galerkin yöntemiyle kesir mertebeli Telegraf denkleminin nümerik çözümü ve hata normları incelenmiş. Dördüncü bölümde (Uçar vd., 2015) makalesindeki sonlu elemanlar Kübik B-Spline kollakasyon yöntemiyle kesir mertebeli difüzyon denklemi çözümü ve nümerik örnekleri incelenmiş. Beşinci bölümde ise (Siddiki ve Arshed, 2014) sonlu elemanlar Kuintik B-Spline kollokasyon yöntemiyle dördüncü mertebeden zaman kesir mertebeli kısmi türevli denklemin çözümü incelenmiş ve uygulanan çözüm yöntemlerine ait nümerik örnekler verilmiş ve hata normları hesaplanmıştır. Son olarak altıncı bölümde uygulanan yöntemlerin kararlılığı hakkında yorum yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe thesis is consists of six sections. In the first section, fractional order partial differential equations, Caputo fractional derivative, B-Spline functions, galerkin method, collocation method, eror norms and some basis information which will be used during the work is given. In the second section review article of the (Esen and Taşbozan, 2015) that Burgers' equation is obtained using the B-Spline kübic finite elements collocation method. In the third section review article of the (Esen and Taşbozan, 2017) that Telegraph equation is obtained using the B-Spline quadratik finite elements galerkin method. In the fourth section review article of the (Uçar vd., 2015) that Diffusion equation is obtained using the B-Spline kübic finite elements collocation method. In the fifth section review article of the (Siddiki and Arshed, 2014) that Four order time-fractional partial equation is obtained using the B-Spline quintic finite elements collocation method. Finaly, in the sixth section. commented on the stability of applied methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBurgers Denklemien_US
dc.subjectTelegraf Denklemien_US
dc.subjectDifüzyon Denklemien_US
dc.subjectKollokasyon Yöntemien_US
dc.subjectGalerkin Yöntemien_US
dc.subjectSayısal Analizen_US
dc.subjectBurgers' Equationen_US
dc.subjectDiffusion Equationen_US
dc.subjectTelegrapg Equationen_US
dc.subjectCollocation Methoden_US
dc.subjectGalerkin Methoden_US
dc.subjectNumerical Analysisen_US
dc.titleBazı kesir mertebeli kısmi türevli denklemlerin nümerik çözümlerien_US
dc.title.alternativeNumerical solutions of some fractional order partial differential equationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBoz, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record