Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBoz, Ahmet
dc.contributor.authorÇeri, İbrahim
dc.date.accessioned2019-12-27T13:38:56Z
dc.date.available2019-12-27T13:38:56Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/7897
dc.description.abstractBu tezde lineer kesir mertebeli difüzyon dalga denklemlerinin bazı çözümleri incelenmiştir. Günümüzde oldukça ilgi gören kesir türev mertebeli diferansiyel denklemler sınıfından olan bu denklemlerin çözümleri de son yıllarda ilgi görmektedir. Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümünde tezin içinde kullanılacak temel kavramlar ve denklemler tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde kesir türevli difüzyon ve difüzyon dalga denklemlerinin Petrov-Galerkin yöntemi ile kuadratik B-Spline baz fonksiyonları kullanılarak elde edilen çözümleri incelenmiştir (Esen vd., 2014). Dördüncü bölümde aynı denklemlerin B-Spline Kollokasyon yöntemiyle çözümlerinden söz edilmiştir (Esen vd., 2015). Beşinci bölümde ise kesir difüzyon denklemin serbest güç durumu için kollokasyon çözümleri ele alınmıştır (Esen vd., 2013). Son bölümde ise kesir türevli difüzyon denkleminin B-Spline kollokasyon yöntemi ile farklı bir çözümü incelenmiştir (Esen vd., 2015). Uygulanan çözüm yöntemlerine ait nümerik örnekler verilmiş ve L_2 ,L_∞ hata normları ayrı ayrı ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, solutions of the linear fractıonal diffusion wave equation are surveyed. The solutions of these equations, which are in the fractional differential equations category, are also popular in resent year. This work consists of six parts. The first part is the entry part In the first part In the second part, basic concepts and equations which is going to be used in thesis are presented. In the third part, the solutions of fractional diffusion and diffusion-wave equations obtained by using Petrov-Galerkin method and Quadratic B-Spline basic functions are studied (Esen vd., 2014). In the fourth part, the solutions of the same equations with the B-Spline collocation method are mentioned (Esen vd., 2015). In the fifth part, collocational solutions of fractional diffusion for free power state are discussed (Esen vd., 2013). In the final past, a different solution of fractional diffusion equation with B-Spline collocation is analyzed. Numerical examples of applied solution methods are given and also L_2 and L_∞ error norms are analyzed differently.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDifüzyon Denklemien_US
dc.subjectDifüzyon Dalga Denklemien_US
dc.subjectKollokasyon Yöntemien_US
dc.subjectPetrov-Galerkin Yöntemien_US
dc.subjectDiffusion Equationen_US
dc.subjectDiffusion-Wave Equationen_US
dc.subjectCollocation Methoden_US
dc.subjectPetrov- Galerkin Methoden_US
dc.titleLineer kesir mertebeli difüzyon dalga denkleminin çözümlerien_US
dc.title.alternativeSolutions of the linear fractional diffusion wave equationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBoz, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record