Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Kadir
dc.contributor.authorErsoy, Ersen
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:36Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:36Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RVd05URXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/789
dc.description.abstractBu araştırmada XVI. yüzyıl kaynaklarına göre Germiyân ve Kütahya çevresinde yetişen şâirlerin ilmî yönü, yetişme şartları ve eserleri karşılaştırılmıştır. Kütahyalı şâirler tanıtılırken öncelikle XVI. yüzyıl kaynakları incelenmiş, Germiyan ve Kütahya coğrafyasında XVI. yüzyılın son çeyreğine kadar yaşamış şâirlere, kaynakların özellikle birer edebiyat eleştirmeni diyebileceğimiz tezkirecilerin bakış açıları ve değerlendirmeleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tezkirelerde ve diğer kaynaklarda sosyal ve kültürel durum bakımından yapılan yorumlarda, şâirlerin nerelerde öğrenim görüp yetiştikleri, ilmî seviyelerinin ne durumda olduğu, meslekleri, mevkileri ve geçim durumları ile ilgili bilgiler karşılaştırılarak, bu bölgede sanatı ve sanatçıyı etkileyen faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this research the scholar side, upbringing conditions and works of the poets from Kütahya and Germiyan are compared according to the 16th century sources.When introducing the poets from Kütahya, firstly the sources of the 16th century are examined. The sources, especially an art critic look of the anthologists to the poets whom lived until the last quarter of the 16th century, and their evaluations are presented. In the anthologies and other sources, in the interpretations on the social and cultural conditions, the education information of the poets, their level of knowledge, their profession, status and living conditions are compared and the factors affecting the art and artist in the region are tried to be portrayed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectXVI.yüzyılen_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectGermiyânen_US
dc.subjectKütahya Şairlerien_US
dc.subjectOsmanlı Şiirien_US
dc.title16. yüzyıl kaynaklarına göre Germiyan ve Kütahya Şuarası üzerine değerlendirmeleren_US
dc.title.alternativeEvaluations on the poets of Kutahya and Germiyan according to the 16th century sourcesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentFen Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage173en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record