Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Ercan
dc.contributor.authorKahraman, Hamit
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:36Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RNd01ERXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/790
dc.description.abstractİşletmeler, rekabette başarılı olmak için küreselleşmenin bir gereği olarak değişen çağa uymak zorundadır. Değişimi sağlamak için de, öncelikle çalışanların daha sonra da dış hedef kitlelerin desteğini alması gerekmektedir. Çünkü küreselleşmenin sonucu rekabetin artması, ürün yaşam sürelerinin kısalması ve ürünler arası farklılıkların azalmasıyla birlikte ürün ya da hizmetlerde fark oluşturmak ve müşteriye değer katacak bazı standartlar sunmak müşteri tercihleri açısından oldukça önem kazanmıştır. Günümüzdeki tüketiciler ise, satın alım tercihlerinde fiziksel noktalara dikkat etmenin yanında, genellikle duygusal nedenleri daha fazla göz önünde bulundurmaktadır. Yani artık tüketiciler işletmelerden hem düşük fiyat sunmalarını hem de çeşitli farklılık oluşturmalarını istemektedirler. İşte bu farklılık da işletme ile müşteri arasında duygusal bir bağ oluşturmaya dayalı olan çabalarla gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan müşterilerin duygusal bir bağla kuruma bağlanması da genellikle kurumun sosyal sorumluluk sahibi olduğunun hedef kitleler tarafından algılanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Tüketicilerin ürünleri seçerken sosyal ve toplumsal konularda duyarlı işletmeler yönünde tercihte bulunmaları, pazarlama çabalarında da sosyal sorumluluk konularının bir zorunluluk haline gelmesine sebep olmaktadır. Diğer bir ifadeyle artık müşterilerde işletmelerin sosyal ve toplumsal konulara karşı duyarlı davranmalarını talep etmeye başlamıştır. İşte bu gelişmeler sonucunda işletmeler de, ürünleri ile sosyal bir sorun veya konuyu ilişkilendirerek hedef kitlelerine sosyal sorumluluk yönlü mesajlar iletmeye başlamışlardır. Böylece işletmeler, 1980’li yıllardan beri sosyal sorumluluk bilinciyle gelir sağlama hedeflerini bütünleştirip, ürünlerin satışlarına bağlı olarak elde edilen gelirlerinin bir kısmını sosyal sorun veya konulara bağışlayarak hem ele aldıkları sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı hem de imaj geliştirme ve marka bağlılığı sağlama gibi çalışmalarını bir pazarlama iletişimi elemanı olan amaca yönelik pazarlama ile gerçekleştirmeye başlamışlardır.en_US
dc.description.abstractBusiness have to adapt the modifying era as a need of globalisation to be successfull at competition. They have to get the support of firstly the employes and then the target audience in order to provide the change. Because in addition to the rising competition, shortening the product life span and the decreasing differences among the product as a result of globalisation, forming the differences at product or services and presenting some standarts which appreciate the customer become important from the side of customer choice. Today’s customer generally take into consideration the emonional reasons more besides paying attention to physical points in their buying choice. Namely, consumers ask the business both to present low prices and form various differences. This difference is implemented by the efforts which depend on forming sentimental value between the business and the customer. From this side customer’ adapting the corporation with the sentimental volue is performed generally when target audience perceive that the corporation has the social resonsibility. Consumers’ prefering the business which are sensitive to the social matters while choosing the product causes the social responsibility matters to be necessity in marketing efforts. In another words even the customers want the business to behave sensitive to the social matters anymore. As a result of these developments business began to give messages consisting of social responsibilitiy to their target audience by relating their product to a social matter or subject. Consequently business have begun to implement both their contributions to the solutions of the social matters they deal with and their efforts which provide developing image and brand loyalty with the CRM- a member of marketing communication- by devoting some of their income to social matters after integrating their social respensibility consciousness with their objective of providing income since 1980.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectSosyal Sorumluluken_us
dc.subjectPazarlamaen_us
dc.subjectKâr Amacı Gütmeyen Kurumen_us
dc.titleAmaca yönelik pazarlama ve Turkcell örneğien_US
dc.title.alternativeCause related marketing and Turkcell caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage237en_US
dc.identifier.endpage255en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record