Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYanık, Görkem Hediye
dc.date.accessioned2020-03-10T06:47:16Z
dc.date.available2020-03-10T06:47:16Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-07-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8002
dc.description.abstractMgO Spinel tuğlalarda %10, %15, %25 oranlarındaki spinel ilaveleriyle elde edilen farklı kompozisyonların mekanik özellikleri, ısıl şok ve korozyon davranışları incelenerek, meydana gelen değişimler belirlenmiş ve nedenleriyle birlikte bu faktörleri etkileyen parametreler araştırılmıştır. Üretilen numuneler için yoğunluk, mukavemet, elastik modül, kırılma tokluğu, kırılma yüzey enerjisi, iş enerjisi, kritik hata boyutu verileri ölçülerek değerlendirilmiştir. Spinel miktarına bağlı olarak mikroyapısal değişiklikler ve kırılma yüzeyleri incelenmiştir. Refrakter malzemelerin yüksek sıcaklık performansını tespit etmek için kullanılan ısıl stres/şok parametreleri (R, R''', Rst) γWOF/γS oranları hesaplanmış ve 950 oC de test edilen numunelerin ısıl şok davranışı incelenmiştir. Ölçülen mekanik özelliklerin değerlendirilmesiyle yüksek ısıl şok direnci gösteren kompozisyonlar tespit edilmiştir. Ayrıca korozyon testleri yapılan refrakterlerin korozyon indeksleri ölçülerek korozyon dirençleri belirlenmiştir. Farklı spinel oranlarının MgO-spinel tuğlalarda etkisi ve farklı koşullardaki optimum reçete oranları belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe mechanical properties, thermal shock and corrosion behavior of MgO Spinel bricks, which were produced having different compositions with additions of 10, 15, 25w% spinel ratios, were studied, the concurrent changes determined, and the parameters influencing those factors as well as their reasons investigated. For the samples produced, the density, strength, elastic modulus, fracture toughness, fracture surface energy, work energy and critical fault size data were evaluated by measurements. Microstructural changes and fracture surfaces were examined in relation to the spinel quantities. In order to determine the high temperature performance of the refractory materials, the thermal stress/shock parameters (R, R''', Rst) γWOF/Γs ratios were calculated, and the thermal shock behavior of the samples tested at 950°C were investigated. By assessing the measured mechanical properties, the compositions that showed high thermal shock resistance were established. Furthermore, the corrosion resistance of the refractory samples subjected to corrosion tests were determined based on their measured corrosion indexes. The effect of different spinel ratios on MgO-spinel bricks, and the optimum recipe ratios under different conditions were identified.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIsıl Stres/Şok Parametrelerien_US
dc.subjectKorozyonen_US
dc.subjectMekanik Özellikleren_US
dc.subjectMgOen_US
dc.subjectRefrakterleren_US
dc.subjectSpinel Corrosionen_US
dc.subjectMechanical Propertiesen_US
dc.subjectRefractoryen_US
dc.subjectThermal Stress / Shock Parametersen_US
dc.titleEndüstriyel boyutlu üretilen mgo-spinel refrakterlerin karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeCharacterization of mgo-spinel refractory produced at industrial scaleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorCeylantekin, Rasim
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record