Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCan, Gözde
dc.date.accessioned2020-03-19T07:58:11Z
dc.date.available2020-03-19T07:58:11Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-04-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8027
dc.description.abstractBu tezde bazı SIR tipi salgın hastalıkların matematiksel modellenmesi incelenmiştir. Ayrıca dinamik sisteme eklenen aşılama ve tedavi kontrolü ile elde edilen kontrol sistem için optimal kontrol problemi oluşturulmuştur. Tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dinamik sistemlerin kararlılık analizinde ve optimal kontrol uygulamalarında kullanılan bazı temel tanım ve teoremler verilmiştir. İkinci bölümde SIR dinamik sistemi üzerine aşılama ve tedavi kontrolünü karakterize eden bir kontrol parametresi eklenerek bir kontrol sistem oluşturulmuştur ve kararlılık analizi yapılmıştır.Üçüncü bölümde Kontrol sistem için optimal kontrol problemi verilmiş ve çözüm elde edilmiştir.Dördüncü bölümde, Optimal kontrolün SIR modeli üzerinde etkisi Nümerik olarak incelenmiştir ve yapılan nümerik çözümler grafikleri vasıtasıyla yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, mathematical modeling of some SIR-type epidemics has been examined. Furthermore, through the vaccination control and treatment control added to the dynamical system, an optimal control problem is formed for the obtained control system. This thesis consists of four chapters. In the first chapter, some fundamental definitions and theorems used for the stability analysis of dynamical systems and optimal control applications are presented. In the second chapter, a control system is constructed by adding a control parameter which characterizes the vaccination and treatment control on SIR dynamical system and stability analysis is conducted. In the third chapter,An optimal control problem is introduced for the control system and the solution is obtained. In the fourth chapter, effect of optimal control on SIR model examined numerically and numerical solutions are interpreted through the graphical representations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOptimal Kontrolen_US
dc.subjectSIR Modelien_US
dc.subjectOptimal Controlen_US
dc.subjectSIR Modelen_US
dc.titleBir sır epidemiyoloji modelinde optimal aşılama ve tedavi kontrolüen_US
dc.title.alternativeOptimal control of an epidemiological sir model with vaccination and treatmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorNazlıpınar, Ali Serdar
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record