Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorRamazan Kayapınar
dc.contributor.authorMustafa Yöntem
dc.contributor.authorCem Perk
dc.contributor.authorSevinç Çelik
dc.contributor.authorGülara Hüseyin
dc.contributor.authorŞentürk Çiftçi
dc.contributor.authorNesrin Turan
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:38Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:38Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1301-3149
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RnME5ESXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/804
dc.description.abstractAmaç: Quantum Energy Surgical Device (QESD) kinetik enerji verilerek plazma haline dönüştürülen yüksek kuantum enerjili argon gazı atomlarının dokulara uygulanması prensibi ile çalışan yeni bir termal cerrahi cihazdır. Bu çalışmada tavşan karaciğerinde QESD ve bipolar elektrokoter (BEC) ile yapılan kısmi hepatektomilerde toplam ameliyat süresi, hemostaz, kesit yüzeyindeki histolojik değişimler ve bu süreçte oluşabilecek serbest radikallerin incelenmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Onar tavşanda BEC ve QESD ile kısmi hepatektomi yapıldı. Ameliyat anında (akut grup) ve ameliyattan 7 gün sonrası (kısa süre grup) elde edilen materyaller ışık mikroskopisi ve elektron mikroskopisi için ve serbest radikallerin ölçümleri için hazırlandı. Bulgular: QESD ile yapılan uygulamalarda BEC'e kıyasla kanamanın çok daha az olduğu ve operatif prosedürlerin daha kısa sürede tamamlandığı saptanmıştır. Histopatolojik incelemelerde kesit yüzeylerinde her iki grupta da termal travmayla ilişkin farklı değişiklikler saptanmakla birlikte, hemostaz etkinliği yönünden ve oluşan hasar bakımından ve yara iyileşmesi bakımından QESD'in üstünlüğü ortaya çıkmıştır. Serbest radikallerin QESD'de daha az oluştuğu görülmüştür. Sonuç: Bu sonuçlar QESD'in operasyon süresi, hemostaz etkinliği ve yara iyileşmesi bakımından BEC'e kıyasla daha üstün olduğunu ortaya koymuştur. Serbest radikallerin her iki cihazda da kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractObjectives: Quantum Energy Surgical Device (QESD) is a recent thermal working surgical device which works with the principle of tissue application of highly quantum-energized argon gas atoms that are transformed into plasma by employing kinetic energy. In this study, we aimed to examine the operation periods, hemostasis and histological changes on the cutting surface, and the free radicals that can be formed during this period in the partial hepatectomies performed with QESD and bipolar electrocautery (BEC). Patients and Methods: Partial hepatectomies were performed with BEC and with QESD on 10 rabbits each. Obtained materials during the operation (acute-term group) and 7 days after the operation (short-term group) were prepared for light microscopy, electron microscopy and measurements of free radicals. Results: In the operations with QESD, hemorrhage was found to be much less and the operation procedures were determined to be accomplished in a much shorter time in comparison with BEC. In the histopathological examinations, while various changes were determined on the cutting surfaces of both groups with regard to thermal trauma, the superiority of QESD drew attention regarding hemostasis activities, damage formed and amelioration periods. Free radicals were determined to be formed less in QESD operations. Conclusion: The conclusions indicate that QESD method is superior to BEC method with respect to total operation period, hemostasis efficiency and wound amelioration. It is revealed that the free radicals are within acceptable levels in both devices.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleHistopathological and biochemical examinations of the effects of bipolar electrocauter and quantum energy surgical device both of which are thermal affected surgical devices on rabbit liveren_US
dc.title.alternativeTermal etkili iki cerrahi cihaz olan bipolar elektrokoter ve quantum energy surgical device'ın tavşan karaciğerine etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg.(YA. Balkan Medical Journalen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record