Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBörekcioğlu, Çiğdem
dc.date.accessioned2020-04-29T14:35:56Z
dc.date.available2020-04-29T14:35:56Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-05-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8062
dc.description.abstractPigment, tüm nesnelerin renklerini meydana getiren moleküllerden oluşmaktadır. Geniş bir renk skalası sunan pigmentler, organik ve inorganik pigmentler olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadırlar. Bir inorganik pigment çeşidi olan 'lüster pigment', inorganik pigmentlerin koloristik açıdan renk serisinin genişletilmesine olanak sağlamaktadır. Lüster pigmentlerin renk çeşitliliği sağlamasının yanı sıra üstün kaplama özelliğinden dolayı, pigment konusunda yapılan çalışmalarda ilgi odağı haline gelmiştir. Lüster pigmentler geleneksel pigmentlerden farklı olarak en az iki farklı bileşenden meydana gelmektedir. Bu pigmentler, en az 3 katmanlı tabakadan oluştukları için farklı bir görünüme sahiptirler. Özel efektli pigmentler grubunda bulunan lüster pigmentler, en/boy oranı en az 20'ye kadar olan mikro boyutlu bir plaka şekilli altlığın, kırılma indisi yüksek bir metal oksit ile kaplanmasıyla elde edilmektedir. Yapılan literatür taramaları sonucunda lüster pigmentler hakkındaki bilimsel çalışmaların eksikliği gözlemlenmiştir. Mevcut literatür çalışmaları göz önünde bulundurulduğu zaman, başlangıç sistem ve hammadde maliyetlerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Bu tez çalışmasında, lüster pigmentlerin uygulama alanının genişliği (tıp, kozmetik, gıda, otomotiv, inşaat, seramik, kağıt, polimer teknolojisi, ambalaj vb.) düşünüldüğünde ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek birçok üretim alanında teorik ve pratik bilgi üretilmesi ve literatürdeki eksiğin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla birlikte, lüster pigmentlerin, daha ucuz ve daha pratik bir yöntem olan homojen çöktürme yöntemi kullanılarak Fe2O3/α-Al2O3 pigmentlerin üretimi ve karakterizasyon çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. Bu tez çalışmasında, sistemin pH değeri sulu NaOH çözeltisiyle sabitlenmiştir. Üretim aşamasındaki karıştırma hızının, titrasyon aşamasındaki akış hızının, yıkama sayısının ve kalsinasyon sıcaklığının ürün üzerindeki etkileri incelenerek bu parametrelerin optimum noktaları belirlenmiştir. Üretilen pigmentlerin detaylı kristallografik analizleri X-Işını kırınım (XRD) tekniği analizi ile belirlemiştir. Mikro yapıya ait özellikler taramalı elektron mikroskobu (SEM) esaslı analitik (enerji saçınımlı X-Işını (EDX)) teknikler kullanılarak karakterize edilmiştir. Üretilen tozlara ait renk özellikleri bir spektrofotometre (L*a*b*) yardımı ile belirlenmiştir. Uygulanan karakterizasyon tekniklerinin sonuçları incelendiğinde, homojen çöktürme yöntemi kullanılarak kırılma indisi yüksek olan hematit (Fe2O3) tabakası ile kaplanmış plaka şekilli α-alümina (α-Al2O3) tozların sentezi/üretimi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractPigment, composed of molecules that make the colors of all objects. Pigments that offer a wide color scale are grouped under two main topics as organic and inorganic pigments. The "luster pigment", an inorganic pigment type, allows the color series of inorganic pigments to be expanded in terms of colourist. Luster pigments have become a focus of attention in pigment studies due to its superior coating properties in addition to its color diversity. Unlike conventional pigments, luster pigments, is composed of at least two different components. These pigments have a different apperance because they are formed from at least three-tier layers. Luster pigments in a group of special effect pigments, a micro-sized plate-shaped base having an aspect ratio of minimum 20, are obtained by coating with a metal oxide having a high refractive index. As a result of the literatüre reviewes, lack of scientific studies on luster pigments have been observed. It has been determined that the initial system and raw material costs are high when the existing literatüre studies are taken into consideration. In this thesis, it is aimed to produce the theoretical and practical knowledge and to eliminate the literatüre deficiency in many production fields which can contribute to the economy of the country when considering the wide range of applications of luster pigments (medicine, cosmetics, food, automotive, construction, ceramics, paper, polymer technology, packaging, etc.). In addition to this purpose, it is aimed to produce and characterize Fe2O3/α-Al2O3 pigments by using homogeneous precipitation method which is cheaper and more practical method of luster pigments. In this thesis, it is aimed to produce the theoretical and practical knowledge and to eliminate the literatüre deficiency in many production fields which can contribute to the economy of the country when considering the wide range of applications of luster pigments (medicine, cosmetics, food, automotive, construction, ceramics, paper, polymer technology, packaging, etc.). In addition to this purpose, it is aimed to produce and characterize Fe2O3/α-Al2O3 pigments by using homogeneous precipitation method which is cheaper and more practical method of luster pigments. In this thesis study, pH value of the system was fixed with aqueous NaOH solution. Then, the optimum points of these parameters were determined by examining the effects of the mixing speed of the production stage and the flow rate, the number of washes and the calcination temperature of the titration stage on the product. In additıon, detailed crystallographic analysis of the produced pigments were determined by X-ray diffraction (XRD) technique analysis. The properties of the microstructures are characterized using scanning electron microscopy (SEM) based analytical (energy-dispersive X-ray (EDX)) techniques. The color properties of the produced powders were determined with the help of a spectrophotometer (L * a * b *). When the results of the characterization techniques are examined, the plate-shaped α-alumina (α-Al2O3) powders coated with a hematite (Fe2O3) layer with a high refractive index were successfully synthesized/production by homogeneous precipitation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectα-Al2O3en_US
dc.subjectHematiten_US
dc.subjectHomojen Çöktürme Yöntemien_US
dc.subjectKaplamaen_US
dc.subjectKarakterizasyonen_US
dc.subjectLüster pigmenten_US
dc.subjectCharacterizationen_US
dc.subjectCoatingen_US
dc.subjectHematiteen_US
dc.subjectHomogeneous Precipitation Methoden_US
dc.subjectLuster Pigmenten_US
dc.titleHomojen çöktürme yöntemiyle FE2o3/α-al2o3 pigmentlerin üretimi ve karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeProduction and characterization of FE2o3/α-al2o3 pigments by the homogeneous precipitation methoden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record