Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKurtuluş, Recep
dc.date.accessioned2020-05-04T14:00:20Z
dc.date.available2020-05-04T14:00:20Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8068
dc.description.abstractİlk örneklerine Mısırlılar döneminde rastlanılan cam malzemeler geçmişten günümüze kadar gelişimini sürdürerek gelmiştir. Camın ilk üretildiği günden bu yana, gelişime öncülük eden teknoloji o kadar büyümektedir ki çok çeşitli cam türleri üretilebilmektedir. Tüm bu çeşitli cam türleri, yüksek sıcaklıklarda eriyik hale getirilmekte ve farklı üretim süreçleri ile üretilebilmektedir. Bu noktada, özellikle sofra camı üretiminde istenilen renkte camın üretilebilmesi için renklendirme ve makseleme çalışmaları üzerinde fazlasıyla durulmaktadır. Soda-kireç-kum camında renk olayı genellikle kasıtlı ya da safsızlıklar katkısıyla oluşur. İstenilen rengin eldesi ise özel katkılar ile olmakla birlikte cam matrisi içerisinde bu katkı maddesinin konsantrasyon şiddetine bağlıdır. Bu tez kapsamında, firma bünyesinde üretilen flint sofra camı eşyalarında antimuan trioksit yerine seryum oksit katkısı ile sofra camı eşyalarının kalitelerinin iyileştirilmesi, estetik açıdan seçilebilirliğinin arttırılması ve maliyet avantajı sağlanması hedeflenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde, seryum oksit kullanımı ile birlikte parlaklık değerinin %5,5 oranında arttırılması, çinko selenit ve kobalt oksit renksizleştirici ajanların kullanımında sırasıyla %30 ve %17 azalım sağlanması ve böylelikle %1 oranında maliyet avantajı eldesi, ve tüm bunlar neticesinde de daha saf, şeffaf ve nötral sofra camı eşyası ürünleri elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractGlass materials which date back to the Egyptian ancient times has come up with many improvements from past to present. From the times the first glass has been made to thesedays, the technology behind these developments are so huge that a great deal of glass materials are able to be manufactured. All these glass materials types are heated at elevated temperatures to have glass melts and are able to be produced by different production techniques. At this point, colorisation and decolorisation studies have been emphasised in order to produce desired colored tableware glass materials. The color phenomenon is created either by intentionally or impurities in soda-lime-silica glass. The desired color is dependent of adding special materials as well as concentration with dispersion of these additives in glass matrix. In this thesis, the goal is to improve glass quality, to increase aesthetically preferableness and to make cost effectiveness by adding cerium oxide in place of antimony trioxide in glass articles of company. As a result of the study, with the addition of cerium oxide L* value was increased as 5.5%, the amount of zinc selenide and cobalt oxide decolorisation agents usage were decreased as 30% and 17%, respectively while 1% cost efficiency was achieved, and finally the purer, the sheerer and neutral tableware articles were obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCamen_US
dc.subjectMaskelemeen_US
dc.subjectRenken_US
dc.subjectRenksizleştirmeen_US
dc.subjectColoren_US
dc.subjectColorisationen_US
dc.subjectDecolorisationen_US
dc.subjectGlassen_US
dc.titleYükseltgen ve indirgen atmosfer şartları altında sb2o3 yerine ceo2 kullanımı ile sofra camı eşyalarında cam kalitesinin arttırılmasıen_US
dc.title.alternativeIncreasing the tableware glass quality by substituting ceo2 in place of sb2o3 under the oxidative and reductive atmospheresen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorUz, Veli
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record