Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Birol
dc.date.accessioned2020-06-16T07:45:55Z
dc.date.available2020-06-16T07:45:55Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8156
dc.description.abstractBu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki Bölgemizi tanıyalım, Ürettiklerimiz ve Hepimizin Dünyası ünitesinde geçen bazı coğrafya kavramlarına ilişkin yanılgılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline uygun olarak yapılan bu araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 132 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, Birol ARSLAN tarafından geliştirilen anketten faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin kavramlar hakkında bilimsel doğrulara uymayan birçok yanlış anlamaya ve kavram yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Baba eğitim durumu, baba mesleği, anne eğitim durumu, okul değişkenine göre öğrencilerin coğrafya konularına ilişkin kavram yanılgıları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülürken, anne mesleği ve cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin coğrafya konularına ilişkin kavram yanılgıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Kız ve erkek öğrencilerin coğrafya kavram yanılgıları puanlarının benzer olduğu söylenebilir. Anne eğitim düzeyi arttıkça coğrafya kavram yanılgısı sıra ortalamalarının arttığı yani daha az kavram yanılgısına sahip olunduğu söylenebilir. Annesi farklı meslek gruplarında olan öğrencilerin coğrafya kavram yanılgılarına ilişkin sıra ortalamaları benzerdir. Babası üniversite mezunu olan öğrenciler en az kavram yanılgısına sahipken, babası okuma yazma bilmeyen öğrenciler en çok kavram yanılgısına sahiptir. Babası memur olan öğrenciler en az kavram yanılgısına sahipken, babası işsiz olan öğrenciler en çok kavram yanılgısına sahiptir. Halil Taş Ortaokulu öğrencileri en az kavram yanılgısına sahipken, Peker Ortaokulu öğrencileri en çok kavram yanılgısına sahiptir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study is examining the misconceptions of 5th grade students about geography subjects that take place in Getting To Know Our Region, Our Products and Our World units in book. Research design is determined as survey model to examine the differences between students' misconceptions about geography subjects according to independent variables. The sample of the study is determined by criterion sampling method and the research was conducted with 132 students. Research data were obtained through the application questionnaire. According to findings; Students have so many misconceptions and misconceptions of students about geography subjects don't differ according to job of their mothers and gender, but misconceptions of students about geography subjects differ according to education level of mother, education level of father, job of their father, their schools. It can said geography misconceptions of boys and girls are similar. Job of mother doesn't affect misconceptions of students but when level of education of mothers and fathers increases, misconceptions of students decrease. Students whose fathers are officers have least misconceptions, but students whose fathers are unemployed have most misconceptions.Students who are in Halil Taş Secondary School have least misconceptions but students who are in Peker Secondary School have most misconceptions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAnlama Düzeyien_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectCoğrafi Kavramlaren_US
dc.subjectKavramen_US
dc.subjectKavram Yanılgılarıen_US
dc.subjectSosyal Bilgileren_US
dc.subjectSosyal Bilgileren_US
dc.subjectConcepten_US
dc.subjectGeographyen_US
dc.subjectGeographic Concepts Misconceptionsen_US
dc.subjectSocial Studies Educationen_US
dc.subjectUnderstanding Levelen_US
dc.titleOrtaokul sosyal bilgiler dersi öğretiminde coğrafi kavram yanılgılarıen_US
dc.title.alternativeJunior high school’s studies lesson teaching in geography subject to misconceptionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBiçer, Baykal
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record