Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKulu, Azat
dc.date.accessioned2020-06-19T13:30:27Z
dc.date.available2020-06-19T13:30:27Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8174
dc.description.abstractBu tez üç bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde, dual sayılar, dual vektörler, kuaterniyonlar ve dual kuaterniyonlarla ilgili temel kavramlara yer verilmiştir.İkinci bölümde, tezin devamında kullanılacak olan eğriler ve yüzeyler teorisi ile ilgili temel tanım ve teoremler ele alınmıştır.Üçüncü bölümde ise, vida yüzeyinin tanımı ile temel formları, umbilik noktaları, eğrilik doğrultusu, Gauss ve ortalama eğriliği verilmiştir. Ayrıca herhangi bir yüzey üzerindeki eğrilerin vida yüzeyi üzerindeki görüntülerinin Darboux ve Frenet çatıları elde edilmiştir. Bu çatılara göre eğrinin normal eğriliği, geodezik eğriliği ve geodezik burulması bulunmuştur. Ardından k-kinematik yüzeyin tanımı verilmiş ve k-kinematik yüzeyler için asimptotik doğrultular, konjuge tanjant vektörler, Euler teoremi ve Dupin göstergesi elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis thesis consists of three chapters.In the first chapter, basic concepts about dual number, dual vectors, quaternions and dual quaternions are given.Basic definitions and theorems relavant with theory of curves and surfaces, which will be used in the thesis later on, have been discussed in chapter second.In the third chapter, definition of screw surface with fundametal forms, umbilical points, directions of curvature, Gauss and mean curvature are given. In addition Darboux and Frenet frames of images on a screw surface of curves on any surface are obtained. According to these frames the normal curvature, geodesic curvature and geodesic torsion of the curve were found. Then, the definition of the k-kinematic surface is given and it is obtained asymptotic directions, conjugate tangent vectors, Euler theorem and Dupin indicatrix for k-kinematic surfaces.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEuler Teoremien_US
dc.subjectFrenet ve Darboux Çatısıen_US
dc.subjectK-Kinematik Yüzeyen_US
dc.subjectParalel Yüzeyen_US
dc.subjectSabit Sırt Uzaklıklı Yüzeyen_US
dc.subjectVida Yüzeyien_US
dc.subjectEuler Theoremen_US
dc.subjectFrenet and Darboux Frameen_US
dc.subjectK-Kinematic Surfaceen_US
dc.subjectParallel Surfaceen_US
dc.subjectScrew Surfaceen_US
dc.subjectSurface at a Constant Distance from the Edge of Regressionen_US
dc.titleKinematik yüzeylerin diferensiyel geometrisi üzerineen_US
dc.title.alternativeOn differential geometry of kinematic surfacesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAta, Erhan
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record