Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMercin, Levent
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:41Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBMk9URXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/819
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, görsel sanatlar dersinin müze ortamında ve sınıf ortamında işlenişine ilişkin öğrenci görüşlerini değerlendirmektir. Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştırmada elde edilen veriler “betimsel analiz” yaklaşımı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda müze ortamında öğretime tabi tutulan öğrenciler (9-C sınıfı), sanatın değerini fark ettikleri, dersten hoşlandıkları ve benzer öğretimin bundan sonraki derslerinde de uygulanması görüşündedirler. Sınıf ortamında öğretime tabi tutulan öğrenciler (9-E sınıfı) ise, dersin sıkıcı geçtiği, farklı etkinlik yapmadıkları ve benzer öğretimin başka derslerde de olmasını istemedikleri görüşündedirler. Ayrıca 9-C sınıfı öğrencileri derse yönelik duygu ve düşüncelerinin oluşmasında, müzede görerek öğrenmenin etkili olduğu görüşünde iken, 9-E sınıfı öğrencileri duygu ve düşüncelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı görüşündedirler. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre, görsel sanatlar eğitimi dersinin sınıf dışında müze ortamlarıyla da desteklenmesi gerektiği önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to evaluate student opinions on practice of visual arts lesson in museum and class setting. On this research performed qualitatively, the collected data is analysed and interpreted through “descriptive analysis” approach. At the end of the research, the students who underwent education in museum setting (class 9-C), were in the opinion that they realized the value of art, they liked the course and the same teaching method is to be practiced for further courses also. The students who underwent education in class setting (class 9-E) are however in the opinion that the course was boring, they didnot make any different activity, and they donot want the same teaching to be practiced for other lessons. Moreover, while students of 9-C class were in the opinion that observational learning in museum is effective in formation of lesson oriented feeling and idea; students of 9-E class were in the opinion that there is no change in their thoughts. According to the results achieved on this research, it is suggested that, visual arts education lesson is also to be supported by museum settings other than classes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectMüze Eğitimien_us
dc.subjectSanat Eğitimien_us
dc.subjectMüze ve Sanaten_us
dc.subjectGörsel Sanatlaren_us
dc.titleEvaluation of student opinions on practice of visual arts lesson in museum and class settingen_US
dc.title.alternativeGörsel sanatlar dersinin müze ve sınıf ortamında işlenişine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage325en_US
dc.identifier.endpage336en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record