Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYusuf Gümüş
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:41Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1304-0391
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBeU9EZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/823
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı lojistik faaliyetlerin rekabet stratejileri ve işletme kârı ile olan ilişkisini ortaya koymak ve vurgulamaktır. Lojistik faaliyetler tarihin derinliklerinden bu yana yapılmakta olan ve günümüz modern işletmecilik anlayışında da oldukça önemli bir stratejik yere sahip olan bir hizmet faaliyet alanı olma özelliğindedir. Etkin ve verimli bir biçimde yapılan lojistik faaliyetler ile gerek değer avantajı gerekse verimlilik avantajı yaratılarak daha yüksek müşteri değerine ulaşılabildiği ve işletmelerin faaliyette bulundukları sektörlerde rakiplerine kıyasla bir adım daha öne çıkabildikleri bu alanda yapılan çalışmalardan da görülmektedir. İşletmelerde yapılmakta olan lojistik faaliyetlerden beklenen yararın sağlanabilmesi ise, bu faaliyetlerin bütünleşik bir performans sistemi içerisinde ele alınmasını gerektirmektedir. İşletmelerin lojistik faaliyetler sonucu katlanmak zorunda oldukları maliyetler incelendiğinde, lojistik maliyetlerde yapılan maliyet azaltım çalışmalarının işletme karına oldukça önemli oranlarda katkı sağladığı görülmektedir. Bu çalışmada da lojistik alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak; lojistik faaliyetlerin gelişimi, önemi, lojistik performans standartları, lojistik faaliyetlerin rekabet stratejileri ve işletme kârı ile olan ilişkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to indicate and emphasize the relation of logistics activities with competition strategies and business profit. Logistics activities are a service field which have been doing for a long period of time and have a very important strategic position. Previous studies show that higher customer value can be reached and companies can be in front of their competitors by creating both value advantage and effectiveness advantage with logistics activities, which are done effectively and efficiently. The benefit expected from logistics activities in the companies also requires these activities to be treated in an integrated performance system. When the costs that companies should tolerate as a result of logistics activities are analyzed it is seen that cost reduction efforts in logistics costs affect business profit pretty much. In this study, the development and importance of logistics activities, performance standards of logistics, and emphasize the relation of logistics activities with competition strategies and business profit will be discussed and presented, in parallel with improvements in logistics sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleLojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisien_US
dc.title.alternativeThe Relation of Logistics Activities with Competition Strategies and Business Profiten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue41en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record