Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMumcu, Hasan Erdem
dc.date.accessioned2020-07-28T08:42:06Z
dc.date.available2020-07-28T08:42:06Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8320
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı AB engelli spor politikaları ile Türkiye karşılaştırmasının yapılmasıdır. Engelli sporlarının, Avrupa'da hümanist akımların gelişimi sayesinde oluşan bakış açısının etkileri ile başladığı bilinmektedir. Engelli oyunlarının Dünya genelinde doğuşu ve gelişimi Avrupa ülkeleri tarafından organize edilen oyunlarla başlamıştır. Bu nedenle Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi engelli sporlarının başlangıcından itibaren oyunlara katılım sağlayan ve AB'nde kurucu ülke statüsünde ki ülkelerden örneklem oluşturulmuştur. Bazı AB ülkeleri ile Türkiye'nin engelli spor politikalarının ekonomik, sosyal ve proje bazlı karşılaştırmasını yaptığımız araştırma, doküman analizi metodu kullanılarak nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Engelli sporlarının gün geçtikçe önem kazanması ve engelli bireylerin yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmesi nedeniyle, ülkemizdeki gelişimin boyutlarını belirlemek amacıyla AB ülkeleri ile karşılaştırma yapılmıştır. AB'nin engellilik ve spor ile ilgili dokümanlar, AB istatistik kurumu olan Eurostat ve Avrupa Komisyon raporlarından alınmıştır. Ayrıca ülkelerin engelli spor federasyonlarının web sayfalarından güncel veriler elde edilmiştir. Ülkelerin Paralimpik Oyunlara katılım durumları ve başarılarıyla ilgili veriler IPC'nin tarihsel arşivinden sağlanmıştır. Araştırma sonucuna göre Avrupa'daki engelli sporları başarı ve katılımcı nitelikleri açısından ülkemizden oldukça ilerdedir. Fakat, 2017 yılında yapılan oyunlarda özellikle Deafolimpik Oyunlarında, ampute futbol ve atletizm dallarınada alınan başarılar ülkemizin alanda gelişim gösterdiğinin göstergesidir. Türkiye'nin engelli spor politika uygulamaları ile Avrupa ülkelerinde ki uygulamalar pek çok alanda benzerlik göstermektedir. Fakat uygulamaya geçirilme konusunda pek çok alanda eksiklikler tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to perform comparison of Turkey with the EU sports policy for the disabled. It is known that disability sports begin with the effects of the viewpoint created by the development of humanist movements in Europe. The birth and development of disabled games worldwide began with games organized by European countries. For this reason, samples of disabled sports such as Germany, France, England, Holland and Belgium have been set up in countries that have participated in games from the outset and have been established in the EU. Some EU countries with the economic policies of Turkey's disabled sports, and we made a comparison based social research project is designed as a qualitative study using document analysis method. Because disability sports have become increasingly important and become an important part of the lives of people with disabilities, we have been compared with EU countries to determine the extent of development in our country. The EU's disability and sports-related documents were taken from Eurostat, the EU statistical agency, and reports from the European Commission. In addition, countries are provided with up-to-date information on the web pages of disabled sports federations. Data on the participation and achievements of countries in the Paralympic Games were obtained from the IPC's historical archive. According to the research result, disability sports in Europe are far ahead of our country in terms of achievement and participatory qualities. However, the achievements in the games made in 2017, particularly in the Deafolimpik Games, amputee football and athletics, are indicative of the development of our country in the field. Applications of disabled sports in Turkey with the European countries are similar in many areas of policy implementation. However, many field deficiencies have been identified in terms of implementation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEngelli Sporlarıen_US
dc.subjectEngelliliken_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectPolitikaen_US
dc.subjectDisabled Sportsen_US
dc.subjectDisabilityen_US
dc.subjectSporten_US
dc.subjectPoliticsen_US
dc.titleBazı ab ülkelerinde uygulanan engelli spor politikalarının ekonomik, sosyal ve proje bazlı olarak türkiye ile karşılaştırmasıen_US
dc.title.alternativeSome eu in the countrys of applied disabled sports policies economic, social and project-based comparison with turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentRektörlüken_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKarakuş, Seydi
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record