Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEsra S. Değerli
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:43Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-9703
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RreE1UQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/837
dc.description.abstract1933 yılında Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidara gelmesi, İtalya’nın Akdeniz’de ve Balkanlar'da genişleme çabası ve Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına girmesi dünya barışını tehdit etmeye başlamıştır. Bu durum Türkiye’nin bölgesel güvenliğini sağlama arayışına girmesinde etkili olmuş, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle Türkiye bütün Balkan devletleri ile dostluk ilişkileri kurmak için azami çaba harcamıştır. Bu bağlamda Türkiye önce Yunanistan ile Lozan’dan kalan sorunlarını çözmüş ve 14 Eylül 1933 tarihinde Ankara'da Yunanistan ile bir dostluk anlaşması imzalamıştır. Balkanlar’da işbirliğine büyük önem veren Türkiye, 17 Ekim 1933 tarihinde Romanya, 27 Kasım 1933 tarihinde de Yugoslavya ile Dostluk, Saldırmazlık, Yargısal Çözüm, Hakem ve Uzlaştırma Antlaşması imzalamıştır. Daha sonra da Türkiye Yunanistan’ın öncülüğü ve Yugoslavya, Romanya’nın katılımı ile 9 Şubat 1934’te Atina’da Balkan Paktı imzalanmıştır. Her ne kadar pakt 1934–1941 yılları arasında varlığını sürdürmüş ise de bu pakt ile İtalyan tehlikesine karşı bölgesel bir savunma oluşturulmasının sağlanamaması Atatürk’ün beklentilerini tam olarak gerçekleşmesini sağlayamamıştır. Buna rağmen Türkiye pakta sadık kalarak dünya barışının korunmasında önemli rol oynamıştır.en_US
dc.description.abstractAs well as Italy’s expansionist efforts in Mediterranean and Balkans and Nazi’s coming into power in Germany in 1933, the armament race of the European countries began to threaten the world peace. Inevitably, these events led Turkey to search for territorial security. Thus, with the directives of Mustafa Kemal Atatürk, Turkey made attempts to establish close ties with the all Balkan countries. In this context, Turkey initially solved the problems with Greece remained from Lausanne and then signed the treaty of friendship with Greece on September 14th, 1933 in Ankara. Turkey, giving much importance to the collaboration in Balkans, also concluded agreements of cooperation with Romania on October 17th, 1933 and with Yugoslavia on November 27th, 1933 within the fields of Friendship, Nonaggression, Judgmental Solutions, Arbitration and Conciliation. Furthermore, with the pioneering steps of Turkey and Greece and the participation of Yugoslavia and Romania, Balkan Pact was signed on February 9th, 1934 in Athens. Although Balkan Pact, surviving between 1934 and 1941, never realized the territorial defence precisely, Turkey took an important role in maintaining the world peace by remaining true to the pact.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.titleTürkiye’nin Balkan Ülkelerine Yakınlaşma Çalışmaları: Balkan Paktıen_US
dc.title.alternativeTurkey’s Efforts to Improve Relations with Balkan Countries: Balkan Pacten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record