Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİpek, Aydın
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:44Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:44Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RZME56QXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/842
dc.description.abstractKuvvet kullanımı devlet için hayati konulardan biridir. Bu nedenle kuvvet kullanımında yetkili organlar 1982 Anayasası tarafından düzenlenmiştir. Ancak bu düzenlemeler açık ve net olmadığı için yeni tartışmaları da gündeme getirmiştir. Bu tartışmaların ilkini yasama ve yürütme arasındaki yetki tartışması oluştururken ikincisini yürütmenin kendi içindeki yetki kullanımı tartışması oluşturmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi ilkesinin getirilmiş olması bu tartışmayı arttırmaktadır.en_US
dc.description.abstractUse of force is one of the vital subjects for the state. Because of this fact, institutions that have the right to decide to use force are arranged by Constitution of 1982. However new discussions appeared because the arrangements were not clear and absolute. First subject is discussion of power between legislative and executive. Second one is usage of power among executive institutions. Especially the principle that brings the election of the president of republic by public votes promotes the discussion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectYetkien_US
dc.subjectKuvvet Kullanımıen_US
dc.subjectYasamaen_US
dc.subjectYürütmeen_US
dc.subjectMGKen_US
dc.title1982 Anayasasına göre kuvvet kullanımında yetkili organlaren_US
dc.title.alternativeAuthorized institutions in use of force according to 1982 constitutionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage327en_US
dc.identifier.endpage346en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record