Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAktaş, Rafet
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:45Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBeE1qZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/847
dc.description.abstractYüksek enflasyonun bulunduğu ekonomilerde, tarihi maliyet esasına dayalı muhasebe sistemlerinden elde edilen finansal tablolardaki bilgiler, işletmelerin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde yansıtmaktan uzaklaşmaktadır. İşletmelerin faaliyet sonuçlarının doğru bir biçimde sunulabilmesi; fiyat değişimlerinin işletme sonuçları üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi ve finansal tabloların, fiyat hareketlerine göre yeniden düzenlenmesi ile mümkün olmaktadır. Çalışmada; enflasyonun muhasebesi uygulamasının, 2003-2004 yılına ait finansal tabloları üzerindeki etkisi araştırılmış olup, çalışmanın kapsamını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri XI, No:20 düzenlemelerine göre düzeltme işlemi gerçekleştiren borsaya kote işletmeler ile 5024 sayılı kanun gereği enflasyon düzeltmesi yapan KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu çalışma ile yapılan düzeltme işlemlerinin işletmelerin 2003-2004 yılı finansal tabloları üzerindeki etkisinin incelenmesi ve bunun sonucunda genel anlamda bir portrenin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn Economies of hyperinflation, information presented in financial reports that are based on historical cost accounting is far from providing the true and reliable information about the financial and operational results of firms. In order to provide a realistic perspective on firms’ operational outcomes, several necessary adjustments should be applied as eliminating the negative impacts of price changes on firms and arranging financial reports in accordance with the price movements. In this study, the effects of inflation accounting practice on financial reports of firms during the period of 2003-2004 are investigated. For the purpose, the empirical analysis is conducted on two groups of firms. One includes the firms that are quoted on Istanbul Stock Exchange that are also required to adjust their reports in accordance with the rule XI-20 of the Capital Markets Board (CMB). The other captures the Small and Medium Size Enterprises (SMEs) that prepare inflationadjusted reports as required by the law 5024. The main purpose of the study constitutes examining the effects of inflation adjustments made in 2003-2004 financial reports and, in this regard, establishing a portrait in general sense.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectMuhasebeen_us
dc.subjectEnflasyonen_us
dc.subjectFinansal Tablolaren_us
dc.subjectEnflasyon Muhasebesien_us
dc.titleEnflasyon muhasebesi uygulamasının KOBİ’ler ile SPK’ya tabi işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of inflation accounting on financial reports of small and medium size enterprises and firms ruled by capital markets boarden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage239en_US
dc.identifier.endpage257en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record