Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytunga Oğuz
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:47Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-5600
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBeE56QXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/858
dc.description.abstractÖğretmen adaylarına çağdaş öğretmenlik davranışlarının kazandırılmasına önem vermek gerekir. Öğretmen eğitiminde, öğretmen adaylarının benimsedikleri rolleri ve öğretimle ilgili algılamalarını ortaya çıkartmak için meta-forlardan yararlanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim alan öğretmeni adaylarının, ortaöğretim öğretmenlerine ilişkin geliştirdikleri algılarını ve gelecekte kendilerini nasıl bir öğretmen olarak gördüklerini metaforlarla ortaya çıkartmaktır. Dumlupmar Üniversitesi ortaöğretim alan öğretmenliği programlarında 2005-2006 öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören, 166 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri, 26 maddelik Li-kert tipi, kapalı uçlu sorular ve bunlarla birlikte, açık uçlu sorulardan oluşan bir anketle toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının ortaöğretim öğretmenlerini orta derecede temsil ettiğini düşündükleri ilk beş metafor; "lider, rehber, araştırmacı, pusula ve teknik direktör" dür. Ortaöğretim öğretmenlerini büyük ölçüde temsil ettiği ve tam temsil ettiği belirtilen metafor bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarının kendilerini en çok temsil edeceğini düşündükleri metaforlarm önde geleni ise, "rehber" dir.en_US
dc.description.abstractIt is important that prospective teachers acquire the modern behaviours of teaching profession. Metaphors are made use of in teacher education to reveal the roles that the prospective teachers adopted and their conceptions related to instruction. The aim of this study is to find out the prospective secondary education teachers' conceptions related to secondary education teachers and how they see themselves as teachers via the metaphors. The study group of the research is 187 undergraduate students being trained in secondary education teacher training programs in 2005-2006 academic year, spring semester. Data was gathered with a 26 item-questionaire composed of Likert type close-ended questions and also open-ended questions. Depending on the findings, five metaphors that prospective teachers think to represent secondary education teachers to some extent are; "leader, guide, researcher, compass and technical director", but there aren't any metaphors that represent the secondary school teachers a lot or completely. One of the metaphors that the prospective teachers believe to represent them a lot is "guide".en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleÖğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlaren_US
dc.title.alternativeThe Metaphors that Represent Secondary Education Teachers According to Prospective Teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMilli Eğitimen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue182en_US
dc.identifier.startpage36en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record