Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTavalı, Ebru
dc.date.accessioned2020-12-02T13:56:54Z
dc.date.available2020-12-02T13:56:54Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8643
dc.description.abstractÇalışmamız, harmonik analizde önemli yer tutan, singüler integral operatörler, Orlicz uzaylar ve genelleştirilmiş öteleme operatörleri ile ilişkili maksimal operatörlerin sınırlılığı ile ilgilidir. İlk önce giriş kısmında, tez konusu hakkında çalışmaları olan araştırmacılar ile ilgili bilgi verilerek, tez çalışması amacı hakkında bilgi verilecektir. İkinci bölüm, çalışmamızın temelini oluşturan ve ilerki kısımlarda gözönüne alınacak olan bazı temel kavram ve teoremleri içermektedir. Üçüncü bölümde, çalışmamızın önemli bir kısmını içeren Orlicz uzayları ve Young fonksiyonlarının tanımı verilerek, ardından Orlicz uzayları kısaca incelenmiştir. Son bölümde, singüler integral operatörlerinin sınırlılık problemlerinin incelenmesinde önemli olan maksimal integral operatörlerin sınırlılıkları araştırılmış ve Orlicz uzaylarda genelleştirilmiş öteleme operatörüne bağlı B-maksimal operatörlerin sınırlılıkları ile ilgili bazı sonuçlara yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractOur study is related to the singular integral operators, Orlicz spaces, which are important in harmonic analysis, and the boundedness of maximal operators connected to generalized shift operator. Firstly, in the introduction part, information will be given about the researchers who have papers concerned with thesis study and information about the goal of our thesis will be given. The second chapter contains some main concepts, theorems which will be apply to succeeding chapters. By giving the information about Orlicz spaces and Young's functions, which contain a significant part of our study, then Orlicz spaces are investigated briefly in third chapter. In the final chapter, the maximal integral operators which are important in our thesis of the problems of the boundedness of singular integral operators are investigated and the some results associated with the boundedness of Bmaximal operators connected to the generalized displacement operator in Orlicz spaces are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenelleşmiş Öteleme Operatörüen_US
dc.subjectLaplace Bessel Operatörüen_US
dc.subjectLebesgue Uzayıen_US
dc.subjectLaplace Bessel Operatörü ile ilgili Maksimal Operatören_US
dc.subjectMaksimal Operatören_US
dc.subjectOrlicz Uzayıen_US
dc.subjectGeneralized Shift Operatorsen_US
dc.subjectLaplace Bessel Operatoren_US
dc.subjectLebesgue Spaceen_US
dc.subjectMaximal Operatoren_US
dc.subjectMaximal Operator related to Laplace Bessel Operatoren_US
dc.subjectOrlicz Spaceen_US
dc.titleOrlicz uzaylarda ∆B operatörü ile ilgili maksimal operatörleren_US
dc.title.alternativeThe maximal operators associated with ∆B operators in Orlicz spacesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorEkincioğlu, İsmail
dc.contributor.institutionauthorKeskin, Cansu
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record