Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmine Dingeç
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:48Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:48Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-9435
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFNU9EWTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/868
dc.description.abstractDünyanın her köşesine dağılmış olan Çingeneler, Osmanlı Devleti'nde çoğunluğu Rumeli'de olmak üzere bulunuyordu. Osmanlı devleti sınırları açısından genişlemeyi hedeflediği Rumeli'de geri hizmet kurumlarını oluştururken, özellikle demircilik ve maden işlemekten iyi anlayan Çingenelerden yararlanmayı planlayarak onları askeri nitelik taşıyan geri hizmet kurumlarına aldı. Askeri teşkilata alınan Çingeneler, Osmanlı Devleti'nde Yaya - Müsellem, Yörük, Martalos ve Voynuk gibi geri hizmet kurumlarına benzer bir şekilde yapılandı. Müsellem ve yamaklardan oluşan ünitelerin oluşturduğu ocaklar Rumeli'nin on yedi nahiyesine dağılmış olarak bulunuyordu. Müsellemler görev sorumluluğu ile donatılmışken, yamaklar mali yükümlülük üstlenmişlerdi. Müslüman Çingenelerden oluşan teşkilat, yapmış olduğu hizmetler karşılığında ispençe, avarız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiye vergilerinden muaf tutulmuşlardı. Teşkilat, XVII. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik bozulmadan etkilenerek diğer geri hizmet kurumları gibi dağılmaya başladı.en_US
dc.description.abstractAs gypsies spread all over the world, they were found mostly in the European part (Rumeli) of the Ottoman Empire. Since the Ottoman state wanted to expand its borders in the Balkan lands, military logistic organizations were created and the gypsies were included in this organization because of their fame particularly for their expertise in processing of iron ore. Gypsies were organized same as the other logistic bodies such as Yürüks, Yayamüsellems, Martolos and Voynuks within the Ottoman military organization. The divisions, composed of both müsellem and yamak brigands, were quartered in seventeen different small towns of Rumeli. While Müsellems were responsible for their duty, Yamaks carried out the fiscal responsibilities. Since the organization was consisted of Muslim gypsies, they were exempted from some state taxes such as ispençe, avarız-ı divaniye and tekalif-i örfiyye. From the 17th century onwards, as the empire was decaying in terms of social and economic reasons, gypsy organization also started to decline as was the case for other logistic divisions. Consequently, the tımar, which had been allocated for the Müsellems before, was now divided into zeamets and tımars for the wages of troops or converted to mukataas.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleXVI. Yüzyılda Osmanlı Ordusunda Çingeneleren_US
dc.title.alternativeGypsies in the Ottoman Armyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record