Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDingeç, Emine
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:49Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:49Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RVd016UTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/871
dc.description.abstractTarih kaynaklarına daha çok kişiliği nedeniyle konu olan III. Osman (1754-1757) dönemi hakkında çok fazla bilgi yoktur. Bu çalışmaya vesile olan ana kaynak Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 57 numaralı mühimme defteridir. Bu defter, diğer mühimme defterlerine göre içeriği bakımdan farklı olması nedeniyle dikkat çekmiştir. 57 numaralı mühimme defteri, içerdiği kayıtlar bakımından daha çok bir menzil defterine benzemektedir. Defter sayesinde, yol güzergâhları üzerindeki hareketliliklerden yararlanarak o döneme ait atamalar hakkında bilgi edinebilmekteyiz. Çalışmamızda beylerbeyi, sancakbeyi ve değişen memuriyetler kanalıyla ülkede cereyan eden siyasi olaylar ve atamalarda kullanılan yöntemlerin özellikleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu nedenle çalışmamız özellikle teşkilat tarihi açısından bir değer ifade etmekte olup, menziller kanalıyla III. Osman dönemine açıklık getirmeyi hedeflemektedir.en_US
dc.description.abstractThere is little knowledge about the period of Osman III (1754-1757) which mostly becomes the subject of historical talks regarding his personality. The main source of this study is the mühimme registers of number 57 of the Prime Ministry Ottoman Archives. This register is unique in terms of its contents, since it has registries look like those of menzil defters. Taking advantage of its contents about the movements on the routes, it can be possible to get some information respecting the new appointments of the period. In this study, by looking at the appointments of Beylerbeyi, Sancakbeyi and other officials, the main characteristics of the appointments and the political affairs will be analyzed. Therefore, this study is important also in terms of the history of state structure and organization and tries to shed some lights on the period of Osman III.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectIII. Osmanen_us
dc.subjectMenzilen_us
dc.subjectBeylerbeyien_us
dc.subjectSancakbeyien_us
dc.subjectVoyvodaen_us
dc.subjectYeniçerien_us
dc.subjectArpalıken_us
dc.titleBir menzil defterine göre III. Osman dönemi'nde yapılan atamalaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record