Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğrul, Abdullah Naci
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:49Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:49Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1Rnek9UWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/874
dc.description.abstractGelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için eğitim, ekonomik büyümenin gerçekleşmesini sağlayan önemli bir değişkendir. Bu çalışmada, 1990-2001 yılları arasındaki dönemde, Türkiye’de il bazında veriler kullanarak, gelişmiş ve geri kalmış bölgeler olan Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Farklı eğitim seviyelerinin etkilerini görebilmek için eğitim harcamaları toplam, ilköğretim ve ortaöğretim harcamaları olarak üç gruba toplanmış ve analizler panel veri yöntemiyle yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında; Türkiye geneli ve diğer bütün bölgelerde toplam, ilköğretim ve ortaöğretim harcamaları katsayıları, daha önceden yapılmış olan ekonomik çalışmalarda da belirtilmiş olduğu gibi, pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ortaöğretim harcamaları, Marmara Bölgesi’nde ise ilköğretim harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi daha yüksek çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractEducation has been an important determinant of economic growth in both developed and developing countries. In this study, by using city level data, the relationship between education expentitures and economic development has been searched for Marmara and Southeast Anatolian Regions in Turkey. Panel data approach has been used in order to analyze the relationship between total, primary and secondary level education expenditures and regional economic growth. All econometric results showed that total, primary and secondary education expenditure coefficients, consistant with previous economic studies, were statistically positive and significant. Besides that, for Southeastern region secondary education expenditures and for Marmara region primary education expenditures were found more important for economic growthen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectEğitim Harcamalarıen_us
dc.subjectEkonomik Büyümeen_us
dc.subjectİçsel Büyümeen_us
dc.subjectİlleren_us
dc.subjectPanel Verien_us
dc.titleEkonomik büyümede eğitim harcamalarının etkisi: Panel veri analizien_US
dc.title.alternativeThe effect of educational spendings on economic growth: Panel data analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.identifier.endpage183en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record