Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUşak, Muhammeten_US
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:49Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:49Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1303-0485
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RjeE56TXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/875
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, fen ve teknoloji öğretmen adaylarının hücre konusunda sahip oldukları pedagojik alan bilgilerini tespit etmektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak ders planları, laboratuvar planları, mülakatlar ve kavram haritaları kullanılmıştır. Araştırma, 2006-2007 öğretim yılı Bahar döneminde altı öğretmen adayıyla yapılmıştır. Öğretmen adaylarının hücre konusundaki pedagojik alan bilgilerine yönelik müfredat bilgileri, ölçme-değerlendirme bilgisi, alan bilgisi inançları ve öğretim bilgisi bileşinlerinden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının konuya özel öğretim yöntemleri konusunda eksikleri bulunduğu, öğretim yaklaşımları açısından daha öğretmen merkezli oldukları ve konu alan bilgisiyle ilgili yüksek öz güvene sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, ulusal ve uluslarası alanyazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to explain prospective science and technology teachers' pedagogical content knowledge (PCK) about the cell. Lesson preparation, laboratory plan, interview with teacher candidates, and concept mapping were used to collect the data for prospective teacher's PCK. The study was conducted with six prospective science and technology teachers in the spring of 2006-2007 in Pamukkale University-Turkey. We aimed to identify the content and structure of the PCK for a topic on cell, describing the PCK in terms of relations between four diff erent aspects: Knowledge about science and technology curriculum, belief about subject matter knowledge, knowledge about students' understanding; knowledge about assessment of students. According to the result of the study, pre-service teacher's knowledge inaccurate special teaching methods, they used a teacher-centered approach, and also they have a high belief of subject matter knowledge. Based on the result of this study, which were discussed in the light of national and international literature, we have suggestions for further researchers, curriculum developers, and science and technological teacher educators.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectPedadojik Alan Bilgisien_us
dc.subjectHücreen_us
dc.subjectFen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarıen_us
dc.titleFen ve teknoloji öğretmen adaylarının hücre konusundaki pedagojik alan bilgilerien_US
dc.title.alternativePreservice science and technology teachers' pedagogical content knowledge on cell topicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimlerien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2013en_US
dc.identifier.endpage2046en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record