Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBakırtaş, İbrahim
dc.contributor.authorBakırtaş, Hülya
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:49Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-1796
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RjME16ZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/876
dc.description.abstractArtan globalleşme ve yoğun rekabet 1990’lardan beri firmaları rekabet üstünlüklerini artırmak için temel yeteneklerini geliştirecek gerekli araçları araştırmaya yöneltmektedir. Çünkü bir firmanın sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün önemli bir kaynağı sahip olduğu temel yeteneğidir. Temel yetenek rekabet edebilirliğin temelidir. Bireysel firmanın mal ve hizmetleri firma temel yeteneğinin ürünüdür. Temel yeteneğin önemli kaynakları etkin teknoloji yönetimi, insan, organizasyonel öğrenme ve stratejik esnekliktir. Bu çalışma temel yeteneğe ilişkin literatürü incelemekte, dünya ve Türkiye’den temel yetenekle ilgili örnek olayları içermektedir.en_US
dc.description.abstractIncreasing globalization and intensive competition have forced firms to look for the necessary means by which they can develop their core competence to increase their competitive advantage since 1990. Because an important source of a firm’s sustainable competitive advantage is core competence. Core competence is the roots of competitiveness. An individual firm’s products and services are its fruits. The important sources of core competence are effective technology management, people, organizational learning, and strategic flexibility. This paper reviews the literature of core competence and includes the case studies about core competence in Turkey and world.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/en_us
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectTemel Yeteneken_us
dc.subjectSürdürülebilir Rekabet Üstünlüğüen_us
dc.subjectEsnekliken_us
dc.subjectOrganizasyonel Öğrenmeen_us
dc.subjectTeknoloji Yönetimien_us
dc.titleFirmaların sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün bir kaynağı olarak temel yetenek: Genel bir değerlendirmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess