Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNizamettin Aydın
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:50Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RZME5qazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/877
dc.description.abstractBireyin maddi ve manevi varlığının gerek iç, gerek dış, gerekse kalıtsal etmenlerden dolayı bozulması neticesinde hastalıklar meydana gelebilmektedir. Söz konusu etmenlerin tetiklemesiyle ortaya çıkan hastalıkların tedavisi, dışardan bir takım tıbbi müdahalelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bulgu, teşhis, tedavi ve bakımdan oluşan bu süreç içerisinde aktif olarak yer alan ve hasta olarak tanımlanan bireyin, işte tam bu noktada sahip olduğu bir takım hak ve ayrıcalıkları söz konusudur. Bu makalede, hasta tanımlamasına dahil olan bireyin sahip olduğu temel hasta hakları ile bu hakların korunma yol ve yöntemleri incelenecek ve hak kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar ve sorumluluklar ortaya konulacaktır.en_US
dc.description.abstractIllness can be simply defined as a damaging of the physical and spiritual integrity of the individual caused by internal, external or genetic factors. The treatment of these problems requires certain medical interventions to this very existence of the indivudual. The process of treatment consists of certain steps known as symptoms, diagnosis, treatment and care. In each steps of medical intervention the patient has certain rights. This article investigates fundamental rights of the patient and probable legal problems and responsibilities that emerge in treatment process from the beginningto the end.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleHasta Haklarının Hukuki Boyutu ve Korunma Yollarıen_US
dc.title.alternativeLegal Dimension of Patient Rights and Their Protectionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage297en_US
dc.identifier.endpage326en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record