Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBahçe, Abdullah Burhan
dc.contributor.authorGümüş, Öner
dc.date.accessioned2021-03-12T12:07:19Z
dc.date.available2021-03-12T12:07:19Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1300-8951 / 1300-8951
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8807
dc.description.abstractKamu ekonomisinde seçmenler, siyasi partiler, bürokratlar, baskı ve çıkar grupları olmak üzere dört aktör bulunmaktadır. Seçmenler faydalarını, siyasi partiler oylarını, bürokratlar bütçelerini, baskı ve çıkar grupları da rantlarını maksimize etme eğilimindedirler. Bu faaliyetler esnasında da bireysel tercihlerden kolektif tercihlere geçişte birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir diğer ifadeyle kamusal mal ve hizmet üretiminde etkinliğe ulaşılamamaktadır. Bu sorunların yaşanmasında ise Kamu Denetçiliği Kurumu bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma kurumun, kamu idarelerinin mali faaliyetleriyle ilgili vermiş olduğu örnek kararlar, maliye teorisi ve mali hukuk çerçevesinde ele alınmıştır. Netice olarak da kamu ekonomisinde siyasi iradenin bir yansıması olarak Kamu Denetçiliği Kurumu’nun idarenin mali faaliyetleriyle ilgili etkin kararlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThere are four actors in public economics: Voters, political parties, bureaucrats and pressure groups. Voters try to maximize their interests, political parties try to maximize their votes, bureaucrats try to maximize their budgets and pressure groups try to maximize their rents. During these activities, some problems come through in transition from individual choices to collective choices. In other words, the efficiency in production public goods and services cannot be reached. Ombudsman Institution arises as a solution for such kind of problems. This study is considered within the scope of fiscal precedents, public finance theory and fiscal law. As a result, the conclusion that Ombudsman Institution as a reflection political will has given effective decisions concerning fiscal activities of public administrations has beeen reached.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherVergi Sorunları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectMali Hukuken_US
dc.subjectKamu Denetçiliğien_US
dc.titleSiyasal Karar Alma Mekanizması ve Mali Hukuk Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Kararlarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe examination on decisions of ombudsman institution within the scope of political decision making and fiscal lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVergi Sorunları Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue368en_US
dc.identifier.startpage108en_US
dc.identifier.endpage123en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBahçe, Abdullah Burhan
dc.contributor.institutionauthorGümüş, Öner
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record