Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEskimen, Ayşe Derya
dc.date.accessioned2021-03-29T08:45:04Z
dc.date.available2021-03-29T08:45:04Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14724
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/8892
dc.description.abstractSon yıllarda okuryazarlık kavramı çevresinde pek çok farklı disipline yönelik okuryazarlık çeşidi ortaya çıkmış; bu kavram, birçok ülkenin eğitim sistemine girmiştir. Bu çalışmada okuryazarlık kavramı ve türleri dil ve edebiyat öğretimi ekseninde ele alınmıştır. Eğitim‐ öğretim alanındaki gelişmeleri takip etmek, farklı ülkelerin eğitim‐ öğretim yaklaşımlarını, benzerlik ve farklılıklarını tespit etmek gereklidir. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmanın amacı, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri dil ve edebiyat derslerinde medya okuryazarlığı, görsel okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığı türlerinin yerini belirlemektir. Verilerin toplanmasında doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Buna yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri Indiana eyaleti İngilizce dil sanatları dersi kılavuzu ile Türkiye dil ve edebiyat ders çizelgeleri incelenmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmadan çıkarılan sonuçlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde dil ve edebiyat eğitiminin dil beceri alanlarına ve çoklu okuryazarlık türlerine yönelik derslerle desteklendiği, Türkiye içinse bu anlamda lise dil-edebiyat dersleri için bu çeşitliliğin olmadığı yönündedir. Dolayısıyla Türkiye dil ve edebiyat eğitimi için gerek ders çizelgeleri, öğretim programları gerekse ders kitaplarında görsel okuryazarlığın, medya okuryazarlığının ve bilgi okuryazarlığının eğitim öğretim sürecine daha fazla dâhil edilmesi gerektiği ifade edilmelidir.en_US
dc.description.abstractIn recent years, the concept of literacy and types literacybased on many different disciplines have emerged. This concept entered into the education system of many countries. In this study, the concept and types of literacy are discussed in the framework of language and literature teaching. It is necessary to follow the developments in the field of education and to determine the educational approaches, similarities and differences of education in different countries. The aim of the study carried out in this context is to determine the locations of the media literacy, visual literacy and knowledge literacy types in language and literature lessons in Turkey and America. Document analysis method was used for data collection. Therefore, United States Indiana state english language arts lesson guide and Turkey language and literature course schedules were investigated. The obtained data were analyzed by content analysis method. According to the conclusions drawn from the study it can be stated that language and literature education in America is supported by lessons focusing on languıage skill fields and multiple literacy types while this variety is not present for highschool language-literature lessons in Turkey. Hence it should be expressed that the requirement of lesson charts, education programs and also visual literacy, media literacy and knowledge literacy in textbooks should be incorporated to the education process much more.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkuryazarlıken_US
dc.subjectDil ve Edebiyat Eğitimien_US
dc.subjectKarşılaştırmaen_US
dc.subjectLiteracyen_US
dc.subjectLanguage and Literature Educationen_US
dc.subjectComparisonen_US
dc.titleLise Dil ve Edebiyat Derslerinde Okuryazarlık Çalışmalarının Yeri-Bir Karşılaştırma Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe Place Of Literacy in High School Language and Literature Courses - A Comparison Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-9155-9971en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorEskimen, Ayşe Derya
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record