Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytunga Oğuz
dc.contributor.authorNihal Tunca
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:52Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:52Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-5600
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpnME56TXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/891
dc.description.abstractTürk eğitim sistemi giderek diğer ülkelerin eğitim sistemiyle; öğrenci ve öğretmen değişimi yaparak ve eğitim programlarında denklik sağlayarak daha fazla etkileşim içine girmektedir. Ayrıca, AB giriş sürecindeki Türkiye’nin AB ülkelerinin eğitim sistemlerinden yararlanabilmesi bakımından; bu ülkelerin eğitim sistemlerini tanıması, eğitim sistemleriyle uyumlu olması önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, AB ülkelerinden olan ve eğitim sistemlerinden çok az söz edilen Baltık ülkelerinin öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelemesi, benzerlik ve farklılıklarının Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemiyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, Baltık ülkeleri ve Türkiye’deki öğretmen eğitiminin birçok açıdan benzerlik gösterdiği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractDay by day Turkish education system is interacting with those of the other countries more and more by exchanging students and teachers and maintaining the equivalence in the education curricula. Moreover, for Turkey, in the process of joining the EU, to be able to benefit from the education systems of European Union member states, it is crucial that it be familiar and harmonious with their education systems. For this reason, in this study it is aimed at analyzing the teacher training systems of Baltic countries, whose education system is mentioned very little though being EU members, and compare and contrast their teacher training systems with the one in Turkey. As a result of the study, it can be said that teacher training in Baltic countries and Turkey are similar in terms of various aspects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleBaltık Ülkelerinde ve Türkiye'de Öğretmen Eğitimien_US
dc.title.alternativeTeacher Training in Baltic Countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMilli Eğitimen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue179en_US
dc.identifier.startpage164en_US
dc.identifier.endpage177en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record