Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAli Fuat Arıcı
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:54Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RVd01qZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/901
dc.description.abstractDil bilgisi öğretiminin amacı, öğrencilerin bir iletişim aracı olarak dili, doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Bu araştırmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dil bilgisi başarılarının öğrenim gördükleri okul türü ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bunun için ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerine dil bilgisi testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyet ve okul türü değişkenleri arasında dil bilgisi başarısı bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of grammar teachingis to enable the students to use the language, as a communicative means, accuratelly, and effectively. In this research, it was examined whether secondery school student’s success in grammar changew or not depending on the type of schools’ they attend and on gender. For this reason, a grammar was given to the secondary school 8th graders. At the end of the research, a significant difference was found between gender and the students’ succes depending on the schools they attend, type of schools’en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleİlköğretim öğrencilerinin dil bilgisi etkinliklerindeki başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the primary school students' success in grammar activities with respect to some variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record