Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKürsad Yılmaz
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:54Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-2899
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RNM01qUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/905
dc.description.abstractDenetim, örgütsel etkililik için vazgeçilmez bir süreçtir. Bütün örgütlerde olduğu gibi eğitim örgütlerinde de denetim çok önemli bir süreçtir. Son yıllarda okul müdürlerinin yapacakları denetim etkinliklerine artan bir sekilde önem verilmektedir. Bu önemin artmasında okul müdürlerinin rollerindeki değismelerin büyük etkisi vardır. Artık okul müdürleri, teknik birer yönetici olmanın ötesinde birer öğretim lideri olarak algılanmaktadır. Bu algı okul müdürlerinden beklenen denetim etkinliklerinin önemini de artırmıstır. Bu anlamda bu çalısmanın amacı, okul müdürlerinin denetim görevleri ile ilgili kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla denetim ve çağcıl denetim yaklasımları ile ilgili alanyazın ve denetim ile ilgili yasal metinler incelenmistir. Çalısmada okul müdürlerinin denetim görevi ve önemi ve denetim görevi ile ilgili diğer konular tartısılmıs; okul müdürlerinin denetim görevi Türkiye’de okul yöneticilerinin yetistirilmesi ve ilgili yasal durum etrafında açıklanmaya çalısılmıstır. Sonuç olarak, okul müdürlerinin denetim görevlerinin çok önemli bir hale geldiği ve okul müdürlerince mutlaka yerine getirilmesi gerektiği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractSupervision by school administrators is becoming more and more important. The change in the roles of school administrators has a great effect on that increase. At present, school administrators are considered more than as technical directors, but as instructional leaders. This increased the importance of school administrators’ expected supervision acts. In this respect, the aim of this study is to make a conceptual analysis about school administrators’ supervision duties. For this reason, a literature review related with supervision and contemporary supervision approaches was done, and the official documents concerning supervision were examined. As a result, it can be said that school administrators’ supervision duties have become very important. And these duties must certainly be carried out by school administrators.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleOkul müdürlerinin denetim görevien_US
dc.title.alternativeSupervision duty of school principalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record