Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Nasıf
dc.contributor.authorZeytinoğlu, Emin
dc.date.accessioned2021-09-14T08:08:33Z
dc.date.available2021-09-14T08:08:33Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/9107
dc.description.abstractBu çalışmada, Borsa İstanbul pay piyasasında Ocak ve yılın diğer aylarında oluşan pozitif ve negatif piyasa getirilerinin, gelecek 1, 3, 6 ve 11 (k) aylık piyasa getirilerini tahmin etme gücü incelenmektedir. Bu nedenle, BIST100 endeksinin Ocak 1989 – Aralık 2016 dönemine ilişkin aylık normal ve fazla getirileri ile pozitif ve negatif getirileri takip eden k aylık al-tut getirileri hesaplanmaktadır. Pozitif ve negatif getiriler sonrasında oluşan k aylık al-tut getirilerin ortalamaları arasındaki farkı test etmek içinse, bağımsız iki örnek t testi kullanılmaktadır. Çalışma literatüre, pay piyasalarında görülen takvimsel anomaliler bağlamında katkıda bulunmaktadır. Elde edilen bulgular, Borsa İstanbul pay piyasasında diğer Ocak ayı etkisinin olmadığını işaret etmektedir. Ancak, diğer Şubat ve Ağustos ayı etkilerinin var olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThis study examines the predictive power of positive and negative market returns that occurred in January and the other months of the year in Borsa Istanbul equity market for the subsequent 1, 3, 6, and 11 (k) months’ market returns. For this reason, the monthly positive and negative raw and excess returns and the k-month buy and hold returns following those positive and negative returns of BIST100 Index for the period of January 1989 – December 2016 are calculated. In order to test the mean difference between the k-month buy and hold returns following the positive and negative returns, two independent sample t test is used. The study contributes to the literature in the context of the calendar anomalies seen in the equity markets. The findings indicate that there is no the other January effect in the Borsa Istanbul equity market. However, it can be said that there are the other February and August effects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectOcak Ayı Barometresien_US
dc.subjectDiğer Ay Etkisien_US
dc.subjectTakvimsel Anomalileren_US
dc.subjectPiyasa Etkinliğien_US
dc.subjectThe January Barometeren_US
dc.subjectThe Other Month Effecten_US
dc.subjectCalendar Anomaliesen_US
dc.subjectMarket Efficiencyen_US
dc.titleBorsa İstanbul Pay Piyasasında Diğer Ocak Ayı Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Other January Effect in The Borsa Istanbul Equity Marketen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentRektörlüken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzkan, Nasıf
dc.contributor.institutionauthorZeytinoğlu, Emin
dc.relation.indexULAKBİM - TR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess