Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaçal, Alaattin
dc.contributor.authorGülesin, Mahmut
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:56Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:56Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RJeE56azU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/915
dc.description.abstractBu çalışmada, azdırma yöntemi ile dişli çark açma işlemi sırasında meydana gelen kesme kuvveti bileşenlerinin kesme parametreleri ile ilişkileri deneysel ve istatistiksel olarak incelenmiştir. İşleme deneylerinde TiN kaplamalı ve kaplamasız HSS azdırma çakılar kullanılarak, Ç 8620 malzemeden dişli çarklar işlenmiştir. Ayrıca, MINITAB R14 yazılımı kullanılarak deney sonuçlarının ANOVA (varyans analizi) testleri yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre; ilerleme yönündeki Fz-kuvvet bileşeninin kesme parametrelerindeki değişimlere karşı daha duyarlı olduğu görülmüştür. Kaplamalı azdırma ile yapılan deneylerde kesme kuvvetleri kaplamasız azdırmalardan ortalama % 59 oranında daha az çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, relations between cutting force components and cutting parameters have been investigated as experimental and statistically during gear hobbing process. Gears are machined using TiN coated and uncoated hobs, Ç 8620 material in machining test. Additionally, ANOVA (Analysis of variance) tests of experimental results were carried out using MINITAB R14 software. With respect to the experimental results force component of Fz at direction of feed rate shown that more sensitive to variation of cutting parameters. Cutting forces on experiments performed by coated hob average ratio of % 59 lower than uncoated hobs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectAzdırma Usulü Dişli Çark Açmaen_us
dc.subjectKesme Kuvveti Bileşenlerien_us
dc.subjectİstatistiksel Analizen_us
dc.titleAzdırma freze çakılarında kesme kuvveti bileşenlerinin deneysel ve istatistiksel olarak incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the cutting forces components as experimentally and statistically on hobsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage453en_US
dc.identifier.endpage460en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record