Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcura, Fatih
dc.contributor.authorDündar, Sema Oruç
dc.contributor.authorMeteoğlu, İbrahim
dc.contributor.authorKara, Mehmet Erkut
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:58Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:58Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-0144
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBeE1UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/927
dc.description.abstractAmaç: Sigaranın lens ve kornea epitel hücrelerinde vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEBF) ve apoptozis üzerine etkisini belirlemek. Yöntem ve gereç: Çalışmaya 38 adet Sprague–Dawley rat alındı. Ratlar randomize olarak dört gruba ayrıldı. Grup 1 (erkek) ve 2 (dişi) doğumdan sonra 21. günden itibaren sigaraya maruz bırakılırken grup 3 (erkek) ve 4 (dişi) sigaraya maruz bırakılmadı. Dördüncü ayın sonunda tüm ratların sağ gözü enüklee edildi. Enüklee edilen gözlerde VEBF ve apoptozis markerları (kaspaz-3, Bcl-X, ve p53) yönünden immünohistokimyasal analiz yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmalar Mann-Whitney U testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Sigaraya maruz kalan ve kalmayan ratların lens epitel hücrelerinde VEBF ve apoptozis markerları yönünden anlamlı fark yoktu. Bununla birlikte, kornea epitel hücrelerinde sigaraya maruz kalan dişi ratlarda anlamlı VEBF artışı varken apoptozis markerları açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Sonuç: Bulgularımız sigaranın lens epitel hücrelerinde VEBF ve apoptozis markerlarını etkilemediğini fakat dişi ratların kornea epitel hücrelerinde anlamlı VEBF artışı yaptığını gösterdi. Sigaraya bağlı kuru göz semptomlarındaki artışın VEBF’ye bağlı olarak oküler yüzeydeki damarların permeabilitesinin değişmesi sonucu gözyaşı bileşimde oluşacak farklılıktan kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractAim: To determine the effects of smoking on vascular endothelial growth factor (VEGF) expression and apoptosis in lens and corneal epithelial cells. Materials and methods: This experimental study included 38 Sprague–Dawley rats. Rats were randomly assigned into 4 groups. Groups 1 (males) and 2 (females) were exposed to smoke beginning on the 21st day after birth, whereas groups 3 (males) and 4 (females) were not exposed to smoke. At the end of the fourth month, right eyes of all rats were enucleated. Immunohistochemical analysis was performed in enucleated eyes in terms of VEGF and apoptosis markers, namely caspase-3, Bcl-X, and p53. Comparisons between the groups were performed using the Mann-Whitney U test. Results: There was no significant difference in the lens epithelial cells in terms of VEGF and apoptosis markers between the rats exposed to smoking and those not exposed. However, there was a significant increase in VEGF expression among female rats exposed to smoking while there was no significant difference in terms of apoptosis markers between the groups in corneal epithelial cells. Conclusion: Our findings show that smoking does not affect the VEGF and apoptosis markers in lens epithelial cells, but it significantly increases the VEGF expression in corneal epithelial cells among female rats. In our opinion, the increase in the dry eye symptoms due to smoking may be caused by the differences in tear composition from change in permeability of the ocular surface vessels related to VEGF.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectSigaraen_us
dc.subjectVasküler Endotelyal Büyüme Faktörüen_us
dc.subjectApoptozisen_us
dc.subjectLensen_us
dc.subjectKorneaen_us
dc.titleEffects of long-term passive smoking on vascular endothelial growth factor and apoptosis markers expression in lens and corneal epithelial cells: An experimental studyen_US
dc.title.alternativeUzun dönem pasif sigara maruziyetinin lens ve kornea epitel hücrelerinde vasküler endotelyal büyüme faktörü ve apoptozis markerları üzerine etkisi: Deneysel çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Medical Sciencesen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage843en_US
dc.identifier.endpage848en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record