Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞerafettin Sevim
dc.contributor.authorNilüfer Dalkılıç
dc.contributor.authorEmin Zeytinoğlu
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:01Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:01Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1307-7112
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBNU9ESXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/945
dc.description.abstractKOBİ’ler riskten en çok etkilenen kesim olarak, varlıklarını riskler karşısında kaybetmekte, varlıklarını yenilemede ve üretime devam etmede zorluklar yaşamaktadır. Sigorta, risk gerçekleştiğinde KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamadan devam etmesini ve hasarın tazminini sağlamaktadır. KOBİ’lerdeki sigortalılık oranının düşük olması sigorta pazarına ilişkin ciddi bir potansiyel yaratmaktadır. Bu sektör açısından önemli bir durum olup, bu potansiyele yönelik olarak da KOBİ sigortaları sunulmaktadır. Çalışmada öncelikle KOBİ’ler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış, daha sonra KOBİ sigortalarına ilişkin kavramsal bir çerçeve çizilmiştir. Çalışmanın son bölümünde KOBİ sigortaları hakkında bir durum tespiti yapmak üzere Türkiye genelinde Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik bir anket çalışması uygulanmıştır.en_US
dc.description.abstractSMEs are affected a great deal of risk, as a result of this risk losing their assets, renewal of assets and to be in difficulty for continue to the production. When the risk occurs, SME Insurance provides compensation for damage and continue to the activities without disruption. As a natural consequence of the low insurance rate, SMEs have great potential in the insurance market. This potential is important for the sector thus SME Insurances are generally presented the market. In this study, primarily it has been made a general assessment about SMEs. Then a conceptual framework is presented to the SME insurance. A survey was applied for SMEs from the Organized Industrial Zones in nationwide to make due diligence about SME insurance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleOrganize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelere sunulan KOBİ sigortaları ve değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of SME insurances for enterprises in the organized industrial zoneen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.issue549en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record