Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuran Temur
dc.contributor.authorCihan Caner Aksoy
dc.contributor.authorHasan Tabak
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:04Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1302-5600
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJeE1EYzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/959
dc.description.abstractİlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalemi kavrama noktası, kâğıt pozisyonu ve oturuş şeklinin (yazma pozisyonu) yazma hızı ve hatalarına etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırma Kütahya il merkezinde bulunan ilköğretim okullarının birinci sınıf öğrencileriyle (n=412) yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin üçte ikisinin kalemi orta noktadan kavradığı, yarısından fazlasının öne doğru eğilerek yazı yazdıkları belirlenmiştir. Kâğıt pozisyonu açısından yazı yazma sürecinde öğrencilerin % 59.9’u sağa ya da sola 450 ile 900 arasında eğim vererek kağıdı tutmaktadır. Yazma ve kâğıt pozisyonu, kalemi kavrama noktası değişkenlerinin öğrencilerin yazma hızı ve hata puanları ortalamalarında farklılığa yol açtığı söylenebilir. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yazma hızlarının oturma şekillerine göre değiştiği gözlemlenmiştir. Yazma hızında meydana gelen değişikliğin % 4.3’ü ayakta yazma ve dik kağıt pozisyonu değişkenleriyle açıklanabildiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study aiming at determining the effect of gripping point of pen by elementary school first grade students, paper position and sitting position (writing position) on their writing speed and errors is a descriptive research conducted in descriptive study. The research has been conducted with elementary school first grade students in Kütahya (n=412). According to the findings obtained, two third of the children have gripped the pen from the middle part, more than half of the children have written by bending forward. With regard to paper position, 59.9% of the students in the process of writing hold the paper with an angle of 450 and 900 to the right or left. It can be suggested that writing and paper position, variables of pen gripping point cause difference in the averages of students’ writing speed and errors scores. It has been observed that writing speed of elementary school first grade students have changed depending on their sitting positions. 4.3% of the change occurred in writing speed have been justified with the variables of writing in sitting position and vertical paper position.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleKalemi kavrama noktası, oturuş şekli ve kağıt pozisyonu değişkenleri açısından ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yazma hızları ve hatalarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn evauation of the first grade elementary students writing speed and errors with regard to pencil gripping point, sitting posture and paper positionen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalMilli Eğitimen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue191en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record